Regen laat ‘knik’ in grondwaterstanden zien

Gepubliceerd op 30 september 2019

De regen die de afgelopen dagen viel, heeft een positief effect op de grondwaterstanden binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Waar in de maanden juli, augustus en (begin) september de lijn van de grondwaterstanden nog geleidelijk daalde, is er nu een lichte stijging te zien. Met deze ‘knik’ in de grondwaterstanden verwacht het waterschap dat de laagste grondwaterstanden voor dit jaar zijn bereikt en met de herfst in het vooruitzicht het begin van het herstel is begonnen.

In de hogere delen, bijvoorbeeld rondom de Sallandse Heuvelrug en Dwingelderveld blijft het waterschap de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen zoveel mogelijk instellen op maximaal peil. Het doel hiervan is om water vast te houden en hiermee de grondwaterstanden positief te beïnvloeden voor landbouw en natuur. WDODelta houdt de weersverwachting nauwlettend in de gaten, zodat tijdig kan worden bijgestuurd, mochten sloten en kanalen ineens veel water moeten afvoeren vanwege regenbuien. In andere delen binnen het werkgebied is de omslag van wateraanvoer naar waterafvoer inmiddels bereikt. Hier wordt gestuurd op peilbeheer binnen de zogeheten bandbreedte (tussen de  minimale en maximale waterpeilen). Waar nodig en mogelijk speelt het waterschap in op specifieke omstandigheden, zoals het binnenhalen van oogsten.