Ontwerpplannen herinrichting regio Staphorst liggen ter inzage

Gepubliceerd op 3 juni 2019

Vanaf 31 mei 2019 liggen de ontwerpplannen voor de herinrichting Vledders/Leijerhooilanden en Spoortippe/Punthorst ter inzage. Deze ontwerpprojectplannen zijn in te lezen gedurende een periode van zes weken op het waterschapskantoor in Zwolle en kunnen digitaal worden ingezien op onze website.

Vledders en Leijerhooilanden

Landschap Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn van plan om het gebied Vledders en Leijerhooilanden nog natuurlijker en ecologisch waardevoller te maken en hier het waterbeheer te verbeteren. Het is een uniek beekdal waar in potentie prachtige natuur kan opbloeien.

Dit ontwerpprojectplan ligt vanaf 31 mei 2019 gedurende een periode van zes weken ter inzage op het waterschapskantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle), kan digitaal worden ingezien op onze website en via onderstaande link:

Ontwerpplan Vledders en Leijerhooilanden

Spoortippe en Punthorst

We streven naar duurzame watersystemen voor onder ander de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Om dit ook in de landinrichting Staphorst te realiseren gaat het waterschap een aantal watergangen aanpassen (herprofileren) en een locatie langs de Beentjesgraven inrichten voor een waterberging. Zo ontstaat meer ruimte in het watersysteem, waardoor wateroverlast of droogte vermindert.

Ook dit ontwerpprojectplan ligt vanaf 31 mei 2019 gedurende een periode van zes weken ter inzage op het waterschapskantoor en kan digitaal worden ingezien op de website van het project of via onderstaande link:

Ontwerpplan Spoortippe en Punthorst

In genoemde periode kunnen zienswijzen over deze plannen worden ingediend.