Tweede bijeenkomst over plannen waterbeheer Spoortippe en Punthorst

Gepubliceerd op 11 april 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta organiseert op dinsdag 16 april 2019 een tweede inloopbijeenkomst over de voortgang van de plannen voor een duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst. Deze bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 - 20.30 uur in zaal Spoorzicht, Gemeenteweg 171 in Staphorst.

Sinds de eerste inloop in juni 2018 is het plan mede op basis van reacties van bewoners en betrokkenen op een aantal punten aangepast.

Duurzaam watersysteem

Het waterschap streeft naar duurzaam waterbeheer voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Hierdoor vermindert wateroverlast of verdroging. Om dit te bereiken neemt het waterschap in het gebied Spoortippe en Punthorst de volgende maatregelen:

  • aanleg van waterberging Beentjesgraven;
  • herprofilering/verbreding van watergangen door aanleg flauwere oevers;
  • plaatsen van overlaten om water langer vast te houden in droge periodes;
  • vervangen duikers en dammen in de watergangen;
  • verbeteren onderhoudsroutes.

Zonnepanelen

In de waterberging Beentjesgraven wil het waterschap zonnepanelen installeren. Het combineren van de waterberging en het opwekken van duurzame energie is een mooie kans om de ruimte dubbel in te zetten voor een duurzame toekomst. Bij de inloopbijeenkomst is ook een specialist aanwezig op het gebied van duurzame energie.