Gevolgen klimaatverandering in beeld met digitale klimaatatlas

Gepubliceerd op 8 december 2016

Het klimaat in Nederland verandert, ook in Drenthe en Overijssel. Het KNMI verwacht extremere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast en hittestress. Maar op welke plaatsen treedt hittestress op? Waar kunnen we wateroverlast bij extreme buien verwachten en welke wegen zijn dan nog begaanbaar?

Om deze vragen te beantwoorden bracht het waterschap de gevolgen van de klimaatverandering voor het stedelijk gebied 'op stoeptegelniveau' in kaart: de klimaatatlas.

Klimaatatlas
https://wdodelta.klimaatatlas.net/

Door een gedetailleerde bepaling van de knelpunten kunnen gemeenten en waterschappen hun klimaatadaptatiestrategie concreet maken en kunnen zij ook andere partijen, zoals bewoners, bedrijven en belangengroepen betrekken bij de probleemanalyse en mogelijke oplossingen.