Gevolgen van droogte

Botulisme en blauwalg

Hoge temperaturen zijn ideaal voor botulisme en blauwalg. Van botulisme komen meerdere typen (A t/m G) voor. De botulismebacterie is altijd in water (ook in de winter) aanwezig. Dode dieren in het water zijn een besmettingsbron voor botulisme. Daarom zijn de gemeenten en het waterschap alert op het signaleren en verwijderen van deze dieren.

Blauwalgen zitten van nature in elk oppervlaktewater. Bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene drijflagen vormen. Blauwalg is schadelijk voor mensen en dieren. Lees meer over botulisme en blauwalg en de gevolgen.

Zwemwater

In het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn diverse officiële zwemplassen. De kwaliteit van zwemwater kan in een warme droge periode snel veranderen. Daarom controleert het waterschap de zwemwateren regelmatig op de waterkwaliteit en op onder meer botulisme en blauwalg. Om snel en eenvoudig te kunnen zien waar de waterkwaliteit goed is en je gerust een duik kunt nemen, is de website www.zwemwater.nl opgezet.

Stedelijk gebied

Watertekort in steden en dorpen kan zorgen voor een lagere waterstand in bijvoorbeeld de grachten en een verminderde doorstroming van het oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit vermindert. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld stankoverlast, vissterfte, kroosdekken, blauwalg en botulisme.

Scheepvaart/recreatievaart

Als er sprake is van droogte en een lage waterstand dan kunnen er ook minder schepen varen en mogen de schepen minder zwaar worden beladen. Ook kunnen er langere wachttijden ontstaan bij sluizen om water te besparen. De sluis gaat dan minder vaak open zodat er minder water wegvloeit. Op sommige plekken is ook recreatievaart mogelijk, zoals op de Vecht. Bij een groot watertekort kan ook een schutverbod op bijvoorbeeld de Vecht worden ingesteld, waardoor varen op Vecht niet meer mogelijk is.

Recreatieve visserij

Bij een langdurige warme droge periode wordt de temperatuur van het water hoog waardoor zuurstoftekort ontstaat. Sloten en andere watergangen kunnen ook droogvallen waardoor veel vissen sterven. Ook vallen vispassages droog waardoor vissen niet zich niet meer kunnen verplaatsen. Dit heeft ook invloed op de visserij. Actuele informatie over bijvoorbeeld visstandbeheer in tijden van droogte is te vinden op de websites van Sportvisserij Nederland en de visstandbeheercommissie.

Landbouw

In tijden van droogte en watertekort krijgen boeren het moeilijker. Zo groeien gewassen minder goed of kunnen gewassen verwelken. Dit kan leiden tot minder gewasopbrengst. In de landbouw wordt het watertekort opgevuld met beregening, wat gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van water. Als er een watertekort is kan er ook een beregeningsverbod komen.

Natuurgebieden

Kwetsbare natuur die afhankelijk is van grondwater is zeer gevoelig voor watertekort in de bodem. Wanneer watertekort ontstaat en het peil in de watergangen en het grondwater zakt, krijgt de natuur onvoldoende water. Dit kan leiden tot onomkeerbare schade in natuurgebieden. Daarnaast vergroot droogte de kans op bijvoorbeeld bosbrandgevaar.

Industrie

In de industrie wordt water onder meer gebruikt om machines te koelen. Als er een watertekort ontstaat kunnen de machines niet meer worden gekoeld. Hierdoor kan de productie verminderen of stoppen.