Gemalen en stuwen en waterbergingen

stuw-emmertochtsloot1

Een stuw bij Emmertochtsloot.

@WDODelta

Stuw Emmertochtsloot