Gemalen en stuwen en waterbergingen

img_0020_65495_236

Een impressie van een stuw.

@WDODelta

Stuw impressie