Nieuwsbrief Droogte (1)

header

Beste lezer,

Het is u niet ontgaan: in mei en juni is er weinig regen gevallen, waardoor er sprake is van droogte. Ook de komende weersvoorspellingen laten weinig verandering zien.
Bij een neerslagtekort over een lange periode neemt Waterschap Drents Overijsselse Delta maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de kades te waarborgen en voldoende zoet water in het gebied aan te voeren. Met zo’n 1960 stuwen en 340 gemalen wordt de wateraanvoer geregeld in het gebied van Deventer tot aan Assen.

Op dit moment is er voor ons waterschapsgebied nog niet zoveel aan de hand. Wel houden we de situatie nauwlettend in de gaten.

Met deze nieuwsbrief Droogte, een vervolg op de eerdere Hoogwater nieuwsbrief, willen we u als bestuurder informeren over de actuele situatie en ontwikkelingen rondom de aanhoudende droogte en de gevolgen voor het waterpeil in uw gebied.

De nieuwsbrief is bedoeld voor u als gedeputeerde of burgemeester in ons werkgebied, specifiek voor die gemeenten die direct te maken hebben met de droogte in ons gebied.
Zodra er relevant nieuws te melden is, krijgt u van ons een update van dit bulletin.
Voor meer informatie verwijzen we naar onze site: wdodelta.nl/droogte. Hier zullen we ook regelmatig veelgestelde vragen en antwoorden publiceren.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neemt u dan contact met ons op: via info@wdodelta.nl of telefonisch via 088-2331200.
Geïnteresseerde wethouders kunnen zich via info@wdodelta.nl aanmelden voor de verzendlijst van deze nieuwsbrief te ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Herman Dijk
Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Achtergrondinformatie

Sinds mei is er weinig regen gevallen en spreken we van droogte. Via de Rijn en de Maas wordt nog voldoende water aangevoerd. In hoge gebieden – zoals in het zuiden, oosten en Zeeuws-Vlaanderen – houden de waterschappen waar mogelijk water vast. Ook gelden daar op sommige plaatsen beregeningsverboden. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie goed in de gaten en nemen zo nodig extra maatregelen. In gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, is de droogte vooral voor de landbouw merkbaar. Hier moeten beregeningsverboden voorkomen dat de ecosystemen van de beken uitdrogen. Zie ook: https://www.uvw.nl/droogte-voldoende-water-in-grote-rivieren-beregeningsverboden-op-hoge-gronden/ en https://waterberichtgeving.rws.nl/LCW/droogtedossier/droogtemonitoren-2018

Hoe nijpend is de situatie?

Dit is totaal afhankelijk van het weer. Als neerslag lang uitblijft, het hard blijft waaien en de temperatuur hoog blijft, verdroogt Nederland verder. Acuut brengt dit nog geen nijpende problemen, omdat de aanvoer van de Rijn en Maas nog goed is. Die aanvoer wordt echter ook minder. Vandaar dat we de situatie nauwlettend volgen om te kunnen bepalen of er extra maatregelen nodig zijn. De laatste jaren horen tot de 5% droogste jaren sinds we meten, we koppelen dit dan ook zeker aan klimaatverandering en verwachten de komende jaren meer maatregelen te moeten nemen om zoetwaterschaarste op te kunnen vangen. Alle overheden en drinkwaterbedrijven hebben hier afspraken over gemaakt in het Deltaplan Zoetwater. Als droogte vaker en langduriger gaan optreden zijn er echter extra investeringen nodig. De waterschappen zijn hierover in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere partners.

Persbijeenkomst a.s. woensdag

Op woensdag 4 juli organiseren Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen een persbijeenkomst over droogte. De bijeenkomst vindt plaats in Someren (Noord Brabant) bij waterschap Aa en Maas. De huidige situatie zal worden geschetst, maar ook willen we vertellen waarom droogte nu eigenlijk een probleem is en waar de inwoners van Nederland mee worden geconfronteerd.

Media-aandacht

De landelijke pers besteedt al volop aandacht aan de droogte. Voorlopig heeft WDODelta nog weinig media-aandacht. Daar is op dit moment voor ons gebied ook nog geen reden toe. Mocht de situatie veranderen dan informeren we de media actief. Op onze site is sowieso de meest recente informatie te vinden. Ook zullen we hier de meest actuele en relevante veel gestelde vragen en antwoorden publiceren.