Nieuwsbrief Droogte (8)

Droogte header

Problemen droogte verminderen

Beste lezer,

In het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta treedt langzaam maar zeker verbetering op in de droogte-situatie. Er valt op veel plekken behoorlijk veel neerslag en door het bijna weer normale zomerpeil van het IJsselmeer blijft water inlaten uiteraard ‘gewoon’ mogelijk. Hierbij merken we wel dat er steeds minder aanvoer van water nodig is en onze gemalen lang niet meer op volle capaciteit hoeven te pompen.

Het waterpeil van de IJssel blijft echter ook voor ons gebied wel zorgen baren. De aanvoer vanuit de Rijn is laag en het water in de Rijn staat lager dan ooit. Volgens Rijkswaterstaat is er vandaag bij Lobith een waterpeil gemeten van 6,87 meter boven NAP, dat is twee centimeter lager dan het vorige laagterecord, dat stamt uit 2011.

Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de problemen bij de sluis in Deventer niet voorbij. De sluis blijft gesloten omdat het waterpeil niet voldoende op hoogte is om verantwoord te kunnen schutten.

Grondwater

Een ander gevolg van de droogte is de grondwaterspiegel die in ons gebied gemiddeld zo’n 20 cm lager staat dan normaal. Effecten van de lange droge periode ijlen ongetwijfeld lang na. De effecten op de natuur zijn nu echter moeilijk in te schatten. De meeste natuur in Overijssel is niet grondwaterafhankelijk en heeft nu baat bij de regen. Maar zorgen zijn er wel. Daarom zijn we hierover in overleg met zowel de provincie Overijssel als Drenthe.

Beweidingsverbod

Begin augustus heeft het waterschap een beweidingsverbod ingesteld voor al onze waterkeringen om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen. Het lijkt erop dat dit verbod begin volgende week kan worden ingetrokken voor de meeste keringen.

Onttrekkingsverboden

Alle onttrekkingsverboden zijn deze week opgeheven, met uitzondering van het verbod in het gebied Westerhuizingerveld. Begin volgende week beoordelen we in dit gebied of ook daar het verbod kan worden opgeheven.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is de afgelopen week niet verbeterd. Er blijft sprake van locaties met (een verhoogd risico op) blauwalg en op 2 plaatsen is botulisme vastgesteld. Ook komen problemen met vis voor in water met weinig zuurstof en blijven enkele negatieve zwemwateradviezen van kracht.

Zo langzamerhand verschuift de aandacht van het waterschap van acute problemen naar de effecten op de wat langere termijn.

De volgende (en waarschijnlijk laatste) nieuwsbrief verschijnt daarom over twee weken.

Met vriendelijke groet,

Herman Dijk,
Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nog steeds een neerslagtekort

Al vanaf 2 juli werkt de calamiteitenorganisatie van WDODelta aan de calamiteit Droogte. Dat is inmiddels 8 weken. Deze hele periode zetten collega’s van binnen en buiten zich in. Er is nog steeds een fors neerslagtekort. Niet alleen bij ons, maar in het hele land.

De vraagstukken die dit neerslagtekort met zich meebrengen, maakt dat ons waterschap nog steeds in calamiteitenorganisatie werkt.

Beheer Waterpeil

Agrariërs die willen beregenen kunnen hierover afspraken maken met een peilbeheerder van het waterschap. Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijktijdig gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaan.

Vraag en antwoord

vragen

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neemt u dan contact met ons op via info@wdodelta.nl of 088 2331200. U kunt onze website www.wdodelta.nl/droogte raadplegen voor meer informatie.

Media-aandacht

De landelijke -en regionale media besteden voortdurend aandacht aan de droogte. Onze persberichten en online communicatie worden door hen goed opgepikt. We zijn onder andere als volgt in het nieuws geweest:

Foto-album

Geïnteresseerd in hoe waterschappers de wateraanvoer water zoveel mogelijk in goede banen leiden, kijk dan voor een impressie Foto-album