Nieuwsbrief Droogte (7)

Droogte header

Beste lezer,

Problemen zeker niet voorbij

De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten gisteren bekend gemaakt. De problemen zijn ook in het gebied van WDODelta voorlopig zeker nog niet voorbij. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering, wel voor verlichting in sommige gebieden door hogere waterpeilen in sloten en kanalen.

IJsselmeerpeil gestegen

In de regio rond het IJsselmeer is het afgelopen weekend veel regen gevallen. Het IJsselmeerpeil is hierdoor gestegen. De verwachting is dat het peil van het IJsselmeer en Markermeer over een aantal dagen weer zal dalen, maar minder snel dan eerder werd ingeschat. Het Waterschap Drents Overijssel kan ook nu nog water blijven inlaten vanuit het IJsselmeer en de IJssel. Daar komt bij dat er door de regen ook in ons gebied wat minder wateraanvoer nodig is.

Waar dat kan heft het waterschap de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater zo snel als mogelijk op. Op dit moment kan dit alleen per direct voor het gebied Paardeweide - Veendijk. In vier andere gebieden moeten de verboden wel gehandhaafd blijven. Wel of niet opheffen is afhankelijk van de ligging (hoogte) van de gebieden, grondsoort, hoeveelheid neerslag, verdamping van water en vooral van de mogelijkheden om water aan te voeren uit IJssel en IJsselmeer.

Waterkwaliteit

Hoewel landelijk problemen met waterkwaliteit toenemen, verslechtert de situatie in het gebied van WDODelta niet. Er is op dit moment geen sprake van een toename van het aantal meldingen van botulisme en blauwalg.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neemt u dan contact met ons op via info@wdodelta.nl of  088-2331200. Onze website www.wdodelta.nl/droogte voor meer informatie. Geïnteresseerde wethouders kunnen zich via info@wdodelta.nl aanmelden voor de verzendlijst van deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Herman Dijk
Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Maatwerk door verschillende grondsoorten en waterstanden

In ons werkgebied kennen we verschillende grondsoorten en waterstanden. Ook is het neerslagtekort op de ene locatie veel groter dan op de andere locatie. Dat betekent dat het waterschap per gebied maatwerk voert. Zo voeren we op sommige locaties zelfs water af na de gevallen neerslag. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Kampen, waar de waterpeilen hoger werden dan het maximale peil. In deze gebieden waar water is afgevoerd, kan het ook gemakkelijk weer worden ingelaten wanneer nodig.
In andere, veelal hoger gelegen gebieden, zakt de neerslag snel de grond in en blijft het juist een uitdaging om het water in de sloten en kanalen op peil te houden. Op sommige plekken is er daarom nog steeds een onttrekkingsverbod van kracht.

Deventer haven voorlopig nog dicht, schutten niet verantwoord

Het schutten van de sluis in Deventer is verantwoord bij een waterstand van 1.22 +NAP. Dat stelt de gemeente Deventer vast na uitgebreid onderzoek door deskundigen waaronder de constructeur van de sluisdeuren. De resultaten van het onderzoek zijn doorgerekend door een onafhankelijk adviesbureau. Op dit moment is de waterstand rond de 0.90 +NAP.

Meer informatie hierover in het persbericht van de gemeente Deventer: Persbericht - Schutten pas vanaf waterstand + 1.22 m NAP'

Een overzicht van de verschenen artikelen hierover vindt u onder het kopje 'media-aandacht'

Media-aandacht

De landelijke -en regionale media besteden voortdurend aandacht aan de droogte. Onze persberichten en online communicatie worden door hen goed opgepikt. We zijn onder andere als volgt in het nieuws geweest: