Nieuwsbrief Droogte Intern (4)

Header - Droogte

Beste lezer,

Vanwege de aanhoudende droogte blijven we extra alert en moeten we steeds meer maatregelen treffen om de waterpeilen niet onderuit te laten gaan. We hebben het lange tijd goed kunnen volhouden, maar helaas wordt de situatie ook in het werkgebied van WDODelta steeds nijpender. Watergangen vallen droog of we kunnen niet voldoende water aanvoeren. Ook onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater hebben we moeten instellen voor een aantal gebieden. Met de weersverwachting in het vooruitzicht is de kans groot dat er meer zullen volgen. Een update over de droogtesituatie leest u in deze nieuwsbrief.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neemt u dan contact met ons op via info@wdodelta.nl of telefonisch via 088-2331200. Of bekijk onze website www.wdodelta.nl/droogte voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Hans Pereboom
Plaatsvervangend dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Verbod op onttrekken van water uit sloten in Nijeveen-Kolderveen en Paardeweide-Veendijk

Vanwege de lage waterstanden door de aanhoudende droogte is met ingang van vrijdag 20 juli vanaf 12.00 uur een verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater in Nijeveen-Kolderveen en Paardeweide-Veendijk. Handhavers van het waterschap controleren of eventuele beregening en/ of de onttrekkingsverboden goed worden nageleefd. Om inzicht te geven waar de onttrekkingsverboden zijn ingesteld is een kaart gepubliceerd. Hierop is tot op perceelniveau zichtbaar waar de onttrekkingsverboden zijn ingesteld.

Slim schutten op de Vecht om water te sparen

Door de beperkte wateraanvoer van de Overijsselse Vecht is begonnen met ‘spaarzaam schutten’ van pleziervaart in de schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd (tussen Dalfsen en Zwolle). Met deze maatregel wil het waterschap water langer vasthouden in het gebied en niet onnodig verliezen.

Tijdelijk hoger waterpeil boezem van Noordwest-Overijssel

Vanaf 23 juli wordt het waterpeil in de boezem van Noordwest-Overijssel tijdelijk verhoogd. Hiermee wordt een buffer gecreëerd om de kwetsbare natuur van de Weerribben-Wieden en de omliggende polders zo lang mogelijk te beschermen tegen de aanhoudende droogte.

Media-aandacht

Media aandacht - Anna Spijkervet en Hans Pereboom

De landelijke -en regionale media besteden voortdurend aandacht aan de droogte. We zijn onder andere als volgt in het nieuws geweest:

TV-items

Radio-item

Mocht de situatie veranderen dan informeren we de media actief en laten we zien welke maatregelen we nemen in het gebied.

Vraag en antwoord

Op onze website staat een actuele lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de droogte. De afgelopen week zijn onttrekkingsverboden van kracht gegaan. Op de vraag en antwoorden pagina op onze website is hier  aandacht aan geschonken. Ook is een animatie over beregenen gepubliceerd.