Nieuwsbrief Droogte Intern (3)

Header - Droogte

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief Droogte. Vanwege de aanhoudende droogte blijven we extra alert en nemen waar nodig maatregelen om het peil op orde te houden. Ook is de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) woensdag voor het eerst bijeen geweest. Deze commissie adviseert Rijkswaterstaat hoe we het water uit het IJsselmeer en de Rijn kunnen verdelen over het land. De volgende vergadering is woensdag 25 juli. Wij volgen de ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de maatregelen die wij treffen.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neemt u dan contact met ons op: via info@wdodelta.nl of telefonisch via 088-2331200. Of bekijk onze website www.wdodelta.nl/droogte voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Hans Pereboom
Plaatsvervangend Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Media-aandacht

De landelijke -en regionale media besteden voortdurend aandacht aan de droogte. We zijn onder andere als volgt in het nieuws geweest:

  • Afgelopen weekend heeft Hart van Nederland opnames gemaakt bij stuw Vechterweerd over de invloed van droogte in landbouw- en natuurgebieden en de maatregelen die het waterschap neemt. Bekijk het nieuwsitem over droogte.
  • Woensdag 18 juli werd er door RTV Oost aandacht geschonken over het verbod op het onttrekken van water uit sloten en kanalen in het Westinghuizerveld.

In de Stentor van zaterdag 21 juli wordt aandacht geschonken aan de droogte in Overijssel.

Mocht de situatie veranderen dan informeren we de media actief en laten we zien welke maatregelen we nemen in het gebied. Op onze site vindt u de meest recente informatie. Ook worden hier de meest actuele en relevante veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.