Foto-album

Droogte juni/juli 2018. Waterschap is alert. We werken hard aan goed waterpeil in ons gebied en controleren extra onze dijken.

Foto Gerrit Jan van Dijk

Goed waterpeil

Waterinlaat gemaal Hardenweg

Gemaal Hardenweg laat water in

Droog gevallen stuw_Echten

Droog gevallen stuw in Echten

paardenweide_Havelte

Beregenen paardenweide

1

Droge grasmat dijken

Maximale Wateraanvoer

Maximale wateraanvoer

Langsloot Dalfsen aan de Langsweg

Sloten kunnen droogvallen

Nog voldoende water bij Vechterweerd

Nog voldoende water bij Vechterweerd

Inzet drone

Inzet drone: we willen een overzicht krijgen van hoe de dijk zich ontwikkelt.