Foto-album

Image47 - Geert Schutte, sluiswachter bij de sluis Vechterweerd, overlegt met mensen in een bootje.

Sluiswachter overlegt | Sluis Vechterweerd

Onderhoud Westenholte Zwolle (3)

Helaas ook afval in het water

1

Waterschapsvakman Jurgen

maaien aanvoerleiding nabij Hoogeveen. Maaien nat profiel

Maaien | voldoende water door de sloot

Onderhoud stedelijke watergangen Hoogeveen (2)

Maaien | voldoende water door de sloot

Beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld - 1

Beregenen door water uit de sloot

Drooggevallen stuw in Westerhuizingerveld - 5

Drooggevallen stuw

10

'Je stuurt het water', zegt peilbeheerder Johan

11

'Bij beginnende droogte op de pauzeknop drukken.'

bij sluis vechterweerd

Gevolgen lage waterpeil voor de scheep- en recreatievaart

Image29

Gevolgen van de droogte

2

'Onderhouden van de watergang heeft voor mij prioriteit.'

Beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld - 2

Beregenen uit oppervlaktewater

Image50 - Droge dijk langs de Vecht

Droge dijk langs de Vecht

3

Dat is ons streven: gewenst waterpeil in ons gebied

4

Jurgen haalt de overtollige begroeiing uit de sloot.

5

Schoonmaken van de sloot voor een goede doorstoming.

Droge maïs - 1

Aanhoudende droogte heeft gevolgen

7

'Droogte wordt meer gevoeld dan vroeger', zo ervaart peilbeheerder Johan

8

De regen verfrist.

9

Peilbeheerder Johan bekijkt het waterpeil.

Laag waterpeil

Laag waterpeil