Droogte


Overijsselaar onderschat eigen (drink)waterverbruik

kobu-agency-1333371-unsplash

De droge zomer van 2018 laat zien dat voldoende water niet vanzelfsprekend is. Terwijl we water dagelijks nodig hebben om te drinken, te douchen of de tuin te sproeien en voor de natuur, landbouw en industrie. Door samen zuinig te zijn op water, houden we voldoende voor nu en later. Vitens, provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen Vechtstromen en Drents Overijssels Delta werken intensief samen om watertekorten te voorkomen. Waterbesparing door inwoners wordt hierin steeds belangrijker. Onderzoek van Vitens naar het drinkwatergebruik van inwoners maakte dat opnieuw duidelijk. De partijen trekken samen op om hiervoor meer bewustzijn te creëren. Schoon zoet water is zelfs in Nederland een schaars goed, waarmee we zuinig moeten omgaan.

b Onthulling bus

Samenwerken in Overijssel

Door economische en demografische ontwikkelingen en klimaatverandering neemt de vraag naar water sinds enige jaren toe en is voldoende grondwater en water in beken, sloten en rivieren niet altijd vanzelfsprekend. Dat maakte de droge zomer in 2018 ook duidelijk. We pompten miljarden liters water uit het IJsselmeer, Vecht, IJssel en het Twentekanaal, om het grondwater goed aan te vullen agrariërs en bedrijven te voorzien van water en de natuur kon blijven bloeien. Op de hoge zandgronden in Twente en Salland, kan echter geen water worden aangevoerd. Die gebieden zijn afhankelijk van regenwater. Ook Vitens zette alle zeilen bij om iedereen van voldoende drinkwater te voorzien. Als de trend doorzet, wordt mogelijk zelfs een groei van landelijk 30% absolute toename in de drinkwatervraag in 2050 verwacht. Daarom zet Vitens zich samen met provincie en waterschappen in op waterbesparing. Ons water is tenslotte van levensbelang. Op de website onswater.nl/overijssel lees je hoe jij samen met de inwoners van Overijssel, de provincie, Vitens en de waterschappen kan werken aan voldoende en schoon water.

c pers

Hans Pereboom, Waterschap Drents Overijsselse Delta

“Dit voorjaar bekijk ik anders dan normaal. Spaarzaam omgaan met water heeft extra de aandacht na de extreem droge zomer van vorig jaar. Dat was een ware testcase. De (grond)waterstanden in ons werkgebied zijn weer op niveau, maar bieden geen garantie. Iedereen kan op zijn of haar manier meehelpen om geen water te verspillen. Dat geldt voor boeren, burgers en buitenlui."

luis-quintero-1466252-unsplash

Overijsselaar gebruikt meer dan de helft méér water dan hij denkt

Inwoners van Overijssel denken dat ze elke dag 54,6 liter drinkwater verbruiken terwijl het werkelijk 120 liter is, dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens. Meer dan de helft van de bevolking ervaart de daadwerkelijke hoeveelheid daarnaast als (heel) schokkend. Daarom start Vitens in samenwerking met de provincie Overijssel en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta vandaag een publiekscampagne om Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik en ze van tips te voorzien om water te besparen.

mrjn-photography-1079575-unsplash

Waterkringloop in Overijssel

Het drinkwater dat bij een Overijselaar uit de kraan stroomt, komt meestal uit een waterwingebied in Overijssel. Vitens pompt het water op uit de grond en zuivert het om er schoon drinkwater van te maken. Na gebruik komt het vieze water via de riolering bij rioolwaterzuiveringen van waterschappen om het te zuiveren, voordat het in beken, sloten en rivieren terechtkomt. Hiermee worden agrariërs en bedrijven voorzien van water en de natuur kan blijven bloeien. Dat water staat ook in contact met het grondwater, waardoor er weer voldoende water is in Nederland om drinkwater van te maken. Kortom: de cirkel is rond.

Vitens: 3 tips om water te besparen

Het grootste waterverbruik vindt plaats tijdens het douchen, het naar de WC gaan en de tuin sproeien. Daar valt dan ook de meeste waterbesparingswinst te behalen:

Het meeste water wordt verbruikt  door douchen, WC doorspoelen en het sproeien van de tuin. Daar valt de meeste waterbesparingswinst te behalen.