Droogte


Drooggevallen stuw WB21 knijpconstructie Middenloop Vledder Aa

Met droog­te wordt een lang­du­ri­ge pe­ri­o­de zonder neer­slag be­doeld, waar­bij de vraag naar wa­ter gro­ter is dan het aan­bod. Op deze pagina vindt u onder andere de actuele stand van zaken in ons gebied, informatie over beregenen uit oppervlaktewater én antwoord op veelgestelde vragen.

Hoe verdelen we het water bij droogte?

In tijden van langdurige droogte, willen we het water zo goed mogelijk verdelen. Daarom is de zogenaamde verdringingsreeks opgesteld. De verdringingsreeks bestaat uit 4 categorieën, waarbij veiligheid en kwetsbare natuur de hoogste prioriteit krijgen. Door vooraf aan te geven hoe we belangen tegen elkaar afwegen, is voor iedereen duidelijk hoe het water van rivieren en meren verdeeld wordt in tijden dat er minder water beschikbaar is. Bekijk deze animatie van Rijkswaterstaat over de verdringingsreeks.

Wat kan u doen?

Beregenen uit oppervlaktewater

Houd er rekening mee dat u een melding moet doen wanneer u wilt beregenen uit oppervlakte- of grondwater. In bovenstaande animatie leggen we in 1 minuut uit waarom er een melding of vergunning moet worden aangevraagd. Ook ziet u hoe het aan- en afvoeren van water werkt.

Beregeningsregeling:

onttrekken water uit een oppervlaktewaterlichaam (pdf, 100 kB)

grondwateronttrekkingen (pdf, 229 kB)

Meldingsformulieren:

meldingsformulier waterwet oppervlaktewateronttrekking wdodelta (docx, 523 kB)

meldingsformulier waterwet grondwateronttrekking wdodelta

Graag het formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Heeft u al een melding gedaan?

Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.
De peilbeheerder kent de waterhuishoudkundige toestand van het systeem en kan de impact van een voorgenomen onttrekking inschatten.

Welke maatregelen kunt u nemen?

Voor de bedrijfsvoering in de agrarische sector is het onttrekken van slootwater voor beregening in periodes van droogte van groot belang. In deze folder over watertekort bij droogte (pdf, 6.1 MB) beschrijven wij de maatregelen die u kunt nemen.

3 tips om water te besparen

TIP 1. Korter douchen scheelt al heel veel

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld 8,3 minuten douchen, en dat 5x in de week doen.
Door een minuut korter te douchen bespaart u zo 42,5 liter per week.drinkwater

TIP 2. Gebruik het gehele jaar door water uit een regenton voor de tuin

Driekwart van de Nederlanders heeft een tuin, maar slechts een derde zegt een regenton te gebruiken. Door een regenton neer te zetten en deze het hele jaar door te gebruiken, bespaart u kostbaar drinkwater.

tuin

TIP 3. Gebruik op de wc de juiste knop op het juiste moment

Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de spoelonderbreker van het toilet. Door de juiste spoelknop op het juiste moment te gebruiken valt er veel water te besparen. Tot wel 50% per keer. (Bron: Vitens)

douchen

Meer nieuws en veelgestelde vragen

peuter zwemt

Veilig zwemmen

Let op blauwalg en botulisme

Door warm weer kan blauwalg zichtbaar worden en botulisme ontstaan. Blauwalg en botulisme kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij zowel mens als dier. Meer informatie over blauwalg en botulisme vind u op de pagina over blauwalg en botulisme.

Waar kan ik veilig zwemmen?

We adviseren alleen te zwemmen in officieel aangewezen zwemplassen. Deze plassen worden gecontroleerd op waterkwaliteit. De provincies Drenthe en Overijssel hebben deze aangewezen als officiële open zwemwateren. Bekijk uw recreatieplas via de Zwemwater App, te downloaden in de stores van Android en Apple.

stuw

Veelgestelde vragen

Vraag- en antwoordpagina

De meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot het thema droogte hebben wij gebundeld op een speciale pagina. Open deze via de link hieronder.

Staat uw vraag niet in dit overzicht?

Belt u dan met ons via 088 - 2331200. Onze medewerkers staan u graag te woord. Of stuur een e-mail naar web@wdodelta.nl.