Droogte


BeregeningDroogte 012

Update 17 juli

We nog steeds ruim voldoende aanvoer water aanvoeren. Afgelopen week waren er plaatselijk hoosbuien, maar gemiddeld viel er slechts ongeveer 5 à 10 millimeter neerslag in ons beheergebied.

Vorige week deden wij een oproep aan beregenaars, die water halen uit de sloot, zich te melden. We zien dat beregenaars hier gehoor aan geven. Bijvoorbeeld in het gebied Westhuizingerveld is aanvoer van water mogelijk, maar niet onbeperkt. Een voorwaarde om te beregenen is dat er nog water stroomt over de laatste stuw. Het beregenen kan niet door alle beregenaars tegelijk worden gedaan en daarom is het van belang dat het moment van beregenen met ons wordt afgestemd. Zolang er voldoende water is, hoeven wij geen beregeningsverbod uit oppervlaktewater in te stellen.

Wateraanvoer3

Waterpeil

Bij het maaien van de watergangen worden eerst de wateren gemaaid waarop aanvoer is. Sloten en kanalen waarop weinig tot geen wateraanvoer zit, worden als laatst gemaaid. Door meer begroeiing wordt het water langer vastgehouden en vermindert de afvoer.

Aangepast peilbeheer boezem Noordwest Overijssel

Vanwege de droogte in het natuurgebied Wieden en Weerribben zet WDODelta de proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel door tot uiterlijk oktober. Als het te droog is, laat WDODelta extra water in uit het Vollenhovermeer.

Zwemmen in plassen?

janko-ferlic-MIUqc2mmdBA-unsplash

We adviseren alleen te zwemmen in officieel aangewezen zwemplassen. Deze plassen worden gecontroleerd op waterkwaliteit. De provincies Drenthe en Overijssel hebben deze aangewezen als officiële open zwemwateren.

Waar kan ik veilig zwemmen?

Bekijk uw recreatieplas via de Zwemwater App, te downloaden in de stores van Android en Apple.

Wat is blauwalg en botulisme?

Door warm weer kan blauwalg zichtbaar worden. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken.

We raden aan contact met dit water te vermijden. Ook voor huisdieren (zwemmende honden) kan blauwalg gevaarlijk zijn.

Beregenen uit oppervlaktewater

In deze animatie leggen we in 1 minuut uit waarom er een melding of vergunning moet worden aangevraagd om te beregenen uit oppervlaktewater. Ook ziet u hoe het aan- en afvoeren van water werkt.

U kunt het meldingsformulier vinden op deze webpagina. Graag dit formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Heeft u al gemeld?

Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

Vragen?

Heeft u vragen aan ons? Bel dan met 088 - 2331200. Ook hebben wij de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld op een speciale pagina:

Zuinig met water

Infographics-groot-liggend-1x wc
Infographics-groot-liggend-8min douchen
Infographics-groot-liggend-15min sproeien