Droogte


kobu-agency-1333371-unsplash

Zuinig zijn met water

De droge zomer van 2018 laat zien dat voldoende water niet vanzelfsprekend is. Terwijl we water dagelijks nodig hebben om te drinken, te douchen of de tuin te sproeien en voor de natuur, landbouw en industrie. Door samen zuinig te zijn op water, houden we voldoende voor nu en later.

b Onthulling bus

Samenwerken in Overijssel

Door economische en demografische ontwikkelingen en klimaatverandering neemt de vraag naar water sinds enige jaren toe en is voldoende grondwater en water in beken, sloten en rivieren niet altijd vanzelfsprekend. Ons water is van levensbelang. Op de website onswater.nl/overijssel lees je hoe jij samen met de inwoners van Overijssel, de provincie, Vitens en de waterschappen kan werken aan voldoende en schoon water.

Lheebroek_Oude Vaart

Update 13 juni 2019

Geen uitzonderlijke situatie, wel alert op waterpeilen

Binnen ons werkgebied is de situatie vrij normaal voor de tijd van het jaar. Er is geen sprake van een uitzonderlijke situatie. We kunnen ruim voldoende water aanvoeren en de grondwaterstanden zijn normaal in een groot deel van het gebied. Op de hoger gelegen gronden zijn de grondwaterstanden wel aan de lage kant. We blijven alert de weersverwachting in de gaten houden.

voldoende water 2

Grondwaterstanden

Grondwaterstanden op de hoge gronden

Door de droogte van vorig jaar zijn de grondwaterstanden op de hoge gronden, zoals de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau, nog relatief laag voor de periode van het jaar.

Verwachting: Wisselvallig weer met normale temperaturen

Voor de komende twee weken worden aanvankelijk buien verwacht. Daarna is er een geleidelijke kans met overgang naar droog weer met normale temperaturen.

Wateraanvoer3

Waterpeil

Peilen in sloten en kanalen opgezet

Door het aanvoeren van water worden de waterpeilen in het zogeheten aanvoersysteem hoog gehouden. Bij het maaien van de watergangen worden eerst de wateren gemaaid waarop aanvoer is. Sloten en kanalen waarop weinig tot geen wateraanvoer zit, worden als laatst gemaaid. Door meer begroeiing wordt het water langer vastgehouden en vermindert de afvoer.

c pers

Hans Pereboom, bestuurslid

“Dit voorjaar bekijk ik anders dan normaal. Spaarzaam omgaan met water heeft extra de aandacht na de extreem droge zomer van vorig jaar. Dat was een ware testcase. De (grond)waterstanden in ons werkgebied zijn weer op niveau, maar bieden geen garantie. Iedereen kan op zijn of haar manier meehelpen om geen water te verspillen. Dat geldt voor boeren, burgers en buitenlui."

luis-quintero-1466252-unsplash

Waterverbruik

Inwoners van Overijssel denken dat ze elke dag 54,6 liter drinkwater verbruiken terwijl het werkelijk 120 liter is, dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens. Meer dan de helft van de bevolking ervaart de daadwerkelijke hoeveelheid daarnaast als (heel) schokkend.

mrjn-photography-1079575-unsplash

Waterkringloop

Het drinkwater dat uit de kraan stroomt, komt meestal uit een waterwingebied. Na gebruik komt het vieze water via de riolering bij rioolwaterzuiveringen om het te zuiveren, voordat het in beken, sloten en rivieren terechtkomt. Hiermee worden agrariërs en bedrijven voorzien van water en de natuur kan blijven bloeien. Dat water staat ook in contact met het grondwater, waardoor er weer voldoende water is in Nederland om drinkwater van te maken. Kortom: de cirkel is rond.

Vitens: 3 tips om water te besparen

Het grootste waterverbruik vindt plaats tijdens het douchen, het naar de WC gaan en de tuin sproeien. Daar valt dan ook de meeste waterbesparingswinst te behalen.

1. Korter douchen scheelt al heel veel.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld 8,3 minuten douchen, en dat 5x in de week doen. Tijdens een gemiddelde douchebeurt gebruikt men meer dan de helft van het dagelijkse water, ongeveer 70 liter. Door een minuut korter te douchen bespaar je zo 42,5 liter per week.

2. Gebruik het gehele jaar door water uit een regenton voor de tuin.

Driekwart van de Nederlanders heeft een tuin, maar slechts een derde zegt een regenton te gebruiken. En dat terwijl een kwartier de tuin sproeien 100 liter water kost. Door een regenton neer te zetten en deze het hele jaar door te gebruiken, bespaar je kostbaar drinkwater.

3. Gebruik op de wc de juiste knop op het juiste moment.

Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de spoelonderbreker van het toilet. Per keer gebruiken we 8 liter water om het toilet door te spoelen. Door de juiste spoelknop op het juiste moment te gebruiken valt er veel water te besparen. Tot wel 50% per keer. Of gebruik een droogtoilet. Een droogtoilet heet in de volksmond composttoilet, en gebruikt geen water. De materie wordt gecomposteerd. Deze compost kan gebruikt in aarde waar de humuswaarden worden verbeterd, wat zorgt voor het beter vasthouden van vocht.