Zuiveringsproces

We zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Daarna lozen we het in sloten, rivieren, plassen en vaarten. In het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta liggen 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Het zuiveren van het afvalwater gaat in verschillende stappen. Hieronder leggen we in het kort uit hoe het zuiveringsproces verloopt.

Mechanische Zuivering

Op de rioolwaterzuivering wordt het afvalwater in twee stappen gezuiverd: de mechanische en de biologische zuivering. Tijdens de mechanische zuivering zeven we de grove delen, zoals hout, plastic, poep, wc-papier, doekjes en bladeren uit het afvalwater. Dit afval wordt apart verwerkt. Daarna gaat het water naar de voorbezinktank, waar het tot rust komt zodat de fijnere deeltjes er nog inzitten naar de bodem kunnen zakken. Denk aan steentjes en zand en etensresten zoals mais en rijst.

Biologische zuivering

Daarna stroomt het water naar een beluchtingstank, waar het afvalwater biologisch verder wordt gezuiverd. In deze tank zorgt zuurstof dat de bacteriën in leven blijven. Als de bacteriën (het actieve slib) hun werk hebben gedaan, stroomt het water naar de nabezinktank. Hier gebeurt hetzelfde als in de voorbezinktank: het water komt tot rust en de slibvlokken (bacteriën) die door de beluchting in het water zijn gegroeid, zijn nu zo zwaar geworden dat ze naar de bodem kunnen zinken.

Het gezuiverde water (effluent) is na het doorlopen van de laatste stap schoon genoeg om terug te gaan naar het oppervlaktewater. Het door ons gezuiverde water is echter nog géén drinkwater. Dat wordt geproduceerd door de waterleidingmaatschappij uit grondwater of oppervlaktewater. In ons gebied zijn er 2 waterleidingmaatschappijen, namelijk Vitens (Overijssel) en WMD (Drenthe).

Rondleiding

Wilt u met eigen ogen zien hoe het zuiveren van afvalwater in zijn werk gaat? U bent van harte welkom op één van onze zuiveringsinstallaties waar onze vrijwilligers u rondleiden. Via het contactformulier kunt u aangeven wanneer en met hoeveel personen u wilt langskomen. U kunt ons ook bellen voor meer informatie over de mogelijkheden.


Tips voor ‘schoon’ afvalwater

U kunt veel doen om het de rioolwaterzuiveringsinstallaties wat makkelijker te maken. Dat kan door minder (drink)water te gebruiken en door te zorgen dat er geen stoffen in het riool terechtkomen die daar niet horen. Onze tips:

  • Gebruik was- en reinigingsmiddelen op zeepbasis (in elk geval fosfaatvrij) en niet meer dan nodig is.
  • Gebruik een stopknop op het toilet.
  • Was de auto met een emmer water in plaats van met de tuinslang.
  • Zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen.
  • Gebruik regenwater voor het besproeien van de tuin in plaats van kraanwater, bijvoorbeeld met behulp van een regenton.

Via onderstaande link leest u wat wel en niet in het riool hoort.