Wat hoort wel en niet in het riool?

Alles wat u in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet.

Regelmatig is er een verstopping door afval dat via het toilet of gootsteen in het riool terechtkomt, maar hier niet in thuishoort. Hierbij gaat het onder meer om schoonmaakdoekjes, vochtig toiletpapier, maandverband, frituurvet en olie. Het kost onnodig veel tijd en geld om verstoppingen te herstellen. Door hier scherp op te blijven, kunnen we samen kosten besparen en het watermilieu minder belasten.

Uw afval op de juiste plek?

Tabel goed rioolgebruik
Afval Doen Niet doen Waarom
Vet, (vloeibaar) frituurvet, olie

Teruggieten in de verpakking en gestold in de afvalbak gooien of inleveren

Door de gootsteen of toilet spoelen Het riool kan verstopt raken en extra kosten voor de zuivering van het afvalwater
Etensresten, zoals koffieprut, theeblaadjes, etc. In de GFT-bak, rest in de gewone afvalbak Door de gootsteen of toilet spoelen Het riool kan verstopt raken en extra kosten voor de zuivering van het afvalwater
Vast afval als schoonmaakdoekjes, kattenbakkorrels, etc. Scheiden volgens de gemeentelijke regels en deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak Door het toilet spoelen Rioolverstopping, vastlopen pompen, niet afbreekbaar
Vochtig toiletpapier, maandverband, tampons, condooms In de afvalbak (naast het toilet) Door het toilet spoelen Rioolverstopping, vastlopen pompen, niet afbreekbaar
Medicijnen Inleveren bij de apotheek of als chemisch afval (kca) Door de gootsteen of het toilet spoelen Verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering
Verf (ook waterverdunbare) Resten inleveren als chemisch afval (kca) Door de gootsteen of het toilet spoelen Verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering
Spoelkwasten en gebruikte kwastreiniger van verfkwasten Opvangen en inleveren als chemisch afval; kwasten afgesloten met een beetje water of oplosmiddel bewaren Door de gootsteen, het toilet of het putje in de straat spoelen Ontploffingsgevaar, verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering

Chemicaliën, zoals terpentine, lampolie, petroleum, insecticiden, fotofixeervloeistof, etc.

Inleveren als chemisch afval (kca) Door de gootsteen spoelen Ontploffingsgevaar, verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering
Cement-, gipsresten en ander afval na klussen Laten drogen en gescheiden inleveren Resten door de gootsteen of het putje in de straat spoelen Rioolverstopping en vervuiling van de grond en het oppervlaktewater
Autowaswater Auto wassen op autowasplaats of in wasserette Olie/koelvloeistof op straat/in putjes, auto wassen met niet- of slechtafbreekbare zeep Vuil, vet, olie en moeilijk afbreekbare zeep verontreinigen de bodem en het oppervlaktewater
Vuurwerkresten Direct opvegen en in de afvalbak

Vuurwerk in een wadi, bij water of rietkragen afsteken

Vuurwerkafval laten liggen

Vuurwerk bevat kruit en chemische stoffen; vooral de zware metalen uit siervuurwerk zijn schadelijk voor plant en dier
Vuil van stoep en terras Vegen of borstelen en in de afvalbak Gebruik van agressieve middelen, bijvoorbeeld chloor Via droge reiniging wordt alle vuil afgevoerd, schoonmaakmiddelen en vuil komen in water en riool
Onkruid in voegen Met de hand verwijderen, wegbranden of
-borstelen of bestrijden met milieuvriendelijke middelen (organische vetzuren)
Chemische bestrijding Chemische bestrijdingsmiddelen verdwijnen in de bodem en zijn schadelijk voor mens, plant en dier
Regenwater in de tuin De hele tuin waterdoorlatend, terras en paden van bijvoorbeeld grind, gravel, etc. Paden en terras op het riool aansluiten, tenzij noodzakelijk Regenwater kan beter niet op het riool. Het zorgt voor vervuiling van oppervlaktewater en draagt bij aan wateroverlast