Energie- en Grondstoffenfabriek

Rioolwaterzuiveringen ontvangen grote hoeveelheden afvalwater. Het waterschap gebruikt de energie uit het afvalwater om water te zuiveren. Dat gebeurt in de 'Energie- en Grondstoffenfabriek‘: een initiatief om de rioolwaterzuiveringen energieneutraal en op den duur zelfs energieleverend te krijgen. Dan kunnen inwoners, bedrijven en andere partijen van groene energie worden voorzien. Kortom, een win-winsituatie voor iedereen. WDODelta heeft energiefabrieken in Echten en Zwolle.

Energie- en Grondstoffenfabriek Echten

Deze fabriek vergist het zuiveringsslib van zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties in ons gebied. De energie- en grondstoffenfabriek wekt elektriciteit op haalt struviet uit het afvalwater. Struviet kan worden gebruik als meststof voor de landbouw.

Biogas

Het restproduct (slib) van de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt in de installatie op twee temperatuurniveaus vergist. Met het biogas dat hierbij ontstaat, wordt alleen al op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten jaarlijks 3,5 miljoen kilowattuur elektriciteit opgewekt. Dit is voldoende om in de behoefte van de zuivering en het slibbedrijf in Echten te voldoen. Er blijft zelfs nog elektriciteit over om terug te leveren aan het net.

Fosfaat

In de installatie wordt ook een deel van het in het slib aanwezige fosfaat teruggewonnen.