Verslag symposium

Op 16 december 2015 hebben Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis het project Grip op medicijnresten in ons water afgerond met een symposium. Tijdens het symposium 'Bronaanpak van medicijnresten in ons water' kwamen onder andere de resultaten van het onderzoek aan bod.

Aan de Dr. van Deenweg in Zwolle (het toekomstige onderkomen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta) gingen zo'n 100 deelnemers met elkaar in gesprek over medicijnresten in het water en de brongerichte aanpak daarvan. Het betrof een erg gevarieerd publiek: (drink)watersector (40%), zorgsector (18%), onderzoek/advies (18%) bedrijven/overig (9%), Rijk/provincie (12%) en gemeente en onderwijs (beide 1%).

Interactief

De middag werd begeleid door Judith de Bruijn, professioneel dagvoorzitter. Gedurende de middag was er interactie met de deelnemers van het symposium via een interactieve (metaphora) app: een hulpmiddel waarmee meningen, vragen en stellingen uit het publiek verzameld kunnen worden. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat, ondanks het gevarieerde publiek, er wel een gedeelde visie was over in hoeverre de aanwezigheid van medicijnresten in het water een probleem was: maar liefst 78% gaf een 7 of hoger op de schaal van 1 tot 10.

Na de aftrap van het symposium, waarin (over de grootte) van het probleem werd besproken, volgden korte bijdragen van:

Zij lichtten toe waarom zij het belangrijk vinden dat het probleem van medicijnresten in ons water aan de bron wordt opgepakt en daarin wordt geïnvesteerd.

Vervolgens werden vier andere innovatieve initiatieven uit de keten zich gepresenteerd:

  • Willem van der Werf (UMCU) – Groene farmacie
  • Marlies Kampschreur (Waterschap Aa en Maas) – Medicijn voor gezond water
  • Erwin Koetse (Pharmafilter) – Decentrale zuivering van medicijnresten
  • Caroline Moermond (RIVM) – noPILLS

Keynote

Julian Starink van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu lichtte toe welke plannen het ministerie heeft om meer energie te zetten op een brongerichte aanpak. Na een 'netwerkpauze' met postermarkt werd het symposium afgesloten door professor Gert Spaargaren van de Wageningen Universiteit met een keynote over gedragsverandering.

Gemis

Het viel op dat de farmaceutische industrie niet vertegenwoordigd was, ondanks dat deze wel uitgenodigd was. Dit was een groot gemis volgens het gehele publiek. Op de vraag “Wie hoopt u vandaag te spreken?” was de farmaceutische industrie dan ook de populairste partij, met zorgverzekeraars als tweede grote afwezige in hun kielzog. Onder andere Julian kreeg daarom vragen over in hoeverre deze twee partijen aansluiten bij de lijn die het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit (gaat) zet(ten).

Focus

Ook was iedereen zich er van bewust dat het op dit moment niemands taak is om dit probleem aan te pakken. Als grootste belemmering, om aan de slag te gaan met brongericht onderzoek, werd ‘het niet of onvoldoende op de bestuurlijke agenda staan van het onderwerp’ aangegeven. Er werd veel gevraagd naar de mening van sprekers over de rol van verschillende partijen in de aanpak van medicijnresten in ons water. Daarnaast heerste onzekerheid over waar te beginnen. Richt je je op bepaalde medicijngroepen, en zo ja, welke dan? Behoeft deze vorm van microverontreiniging wel zoveel aandacht vergeleken met andere microverontreinigingen in het water?

Bronaanpak van medicijnresten in ons water werd door de bezoekers unaniem als belangrijke focus gezien in de aanpak van het probleem. Het Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis, maar ook het RIVM (in het kader van noPILLS) werden dan ook gevraagd naar hun plannen voor vervolgonderzoek. Veel partners blijken bereid om te participeren in brongericht (vervolg)onderzoek, maar geven aan elkaar nodig te hebben om een keten brede aanpak te kunnen realiseren.

Hopelijk hebben deze partners elkaar op dit symposium gevonden, en leidt dit mogelijk tot een nieuwe samenwerking die net zo leerzaam en prettig was als de onze!

Het projectteam 'Grip op medicijnresten in ons water'