Grip op medicijnresten in ons water


Rapportage

"Waterbeheerders en ziekenhuizen zouden samen moeten optrekken in vervolgonderzoek naar de praktische inzetbaarheid van plaszakken om medicijnresten in het water terug te dringen."

Deze en andere resultaten en aanbevelingen leest u in de eindrapportage.

GRIP-Magazine

Grip magazine

In het online magazine van het project Grip op medicijnresten in ons water worden de resultaten van het project gepresenteerd. Dit magazine bevat onder andere de belangrijkste uitkomsten, filmpjes en geeft een kijkje achter de schermen. Bekijk het GRIP-Magazine (jpg, 2.4 MB).

Grip op ons water

In het project Grip op medicijnresten in ons water werkten het (voormalige) Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis aan manieren om minder medicijnresten in het milieu terecht te laten komen. Focus lag op een aanpak aan de bron: de mens.

Het medicijngebruik in Nederland stijgt. Een deel van de medicijnen wordt in het lichaam opgenomen, maar medicijnenresten komen in toenemende mate via de ontlasting en urine terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het oppervlakte- en grondwater. In enkele gevallen is aangetoond dat dit schadelijk is voor leven in dat water.

Het Waterschap Groot Salland onderzocht met het Deventer Ziekenhuis of gebruikers van geneesmiddelen gestimuleerd kunnen worden minder medicijnresten in het rioolwater terecht te laten komen. Ook werd onderzocht of het effect hiervan meetbaar is in het rioolwater.

De resultaten

Symposium Bronaanpak

symposium-1-
symposium-2-
symposium-3-
symposium-4-
symposium-5-
symposium-6-
symposium-7-
symposium-8-
symposium-9-
symposium-10-
symposium-11-
symposium-12-
symposium-13-
symposium-14-
symposium-15-

Samenwerking

Grip op medicijnresten in ons water is een project van (voormalig) Waterschap Groot Salland, in samenwerking met Deventer Ziekenhuis met een bijdrage van Universiteit Wageningen.

Mede mogelijk door

Het project werd mede mogelijk gemaakt door: