Blauwalg, botulisme


Blauwalg? Wat is dat?

Melden

Dode dieren in het water kunnen een voedingsbodem zijn voor botulisme. Daarom zijn de gemeenten en het waterschap alert op het signaleren en verwijderen van deze dieren. Een oplettende houding van inwoners draagt bij aan het voorkomen van de verspreiding van botulisme.

Treft u dode en zieke dieren aan in wateren? Waarschuw het waterschap Drents Overijsselse Delta. U kunt bellen met 088-2331200 of het melden via een formulier. Uw melding wordt zeer op prijs gesteld.

Wat is blauwalg?

Blauwalgen zitten van nature in het oppervlaktewater. Het zijn eigenlijk geen algen of wieren, maar bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Bij hogere watertemperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en in sommige gevallen blauw-groene drijflagen vormen. Als de bacteriën afsterven kunnen gifstoffen (toxines) in het water terecht komen. Niet alle blauwalgen maken overigens gifstoffen aan.

Blauwalg aangeraakt

Als u in aanraking komt met blauwalgen, kunt u last krijgen van irritatie aan uw ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en zelfs grotere gezondheidsproblemen. Bent u in aanraking geweest met blauwalgen? Spoelt u zich dan goed af onder de douche (douchen is altijd een goed idee na zwemmen in oppervlaktewater). Ook dieren kunnen ziek worden van de blauwalg, laat uw huisdieren dus niet zwemmen in het water of uit het water drinken wanneer u twijfelt of het water wel in orde is.

Controle door het waterschap

Het waterschap controleert in de zomer de zwemwaterkwaliteit van verschillende officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Ook de controle op blauwalgen hoort daar bij. Als er blauwalg wordt ontdekt, dan laat het waterschap onderzoek verrichtten.

Wat is botulisme?

Botulisme ontstaat door het gif botuline van de bacterie Clostridium botulinum. De bacterie maakt dit gif aan tijdens de groei. De ideale omstandigheden hiervoor zijn temperaturen boven de twintig graden Celsius en een eiwitrijke, zuurstofloze omgeving. Een dood dier vormt de ideale omgeving voor de botulismebacterie.

Soorten van botulisme

Van botulisme komen meerdere typen (A t/m G) voor. Bij sterfte onder watervogels gaat het meestal om type C en bij vissen (voornamelijk witvis en paling) om vooral type E. Hoewel type C niet gevaarlijk is voor de mens, is het aan te raden direct melding te doen van dode en zieke dieren. Dan kan eventueel onderzocht worden om welk type het gaat.

Wat doet het waterschap?

De botulismebacterie is altijd in water (ook in de winter) aanwezig. De betreffende gemeenten en het waterschap kunnen ervoor zorgen, dat de ziekte zich zo weinig mogelijk verspreidt, door dode dieren - voedingsbodems voor de bacterie - zo snel mogelijk uit het water te verwijderen.

Waar kan ik zwemmen?

Veel mensen zwemmen graag in een plas in de natuur. Daarvoor zijn diverse officiële zwemplassen. Het waterschap adviseert alleen in die wateren te zwemmen die door de provincie zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. Deze zwemwateren worden regelmatig gecontroleerd op de waterkwaliteit. Onder meer op bacteriologie (E-coli en Intestinale Enterococcen) en blauwalg.

Om snel te kunnen zien waar de waterkwaliteit goed is en je gerust een duik kunt nemen, is de website www.zwemwater.nl opgezet. Met drie symbolen wordt de zwemwaterkwaliteit getoond op de kaart (‘goed', ‘waarschuwing' of ‘negatief zwemadvies/zwemverbod'). Je kunt ook de Zwemwater App raadplegen.

Zwemwater