Schoon water


RioolwaterzuiveringZwolle

We zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals toilet- en douchewater. En we doen hetzelfde voor de industrie.

Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.

Rioolwaterzuivering
Schoon water

Voor onze gezondheid, een goed functionerende landbouw, industrie en natuur.

Zuiveren van afvalwater

Bemonstering op de RWZIWe zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals w.c. en doucheafvoer. En we doen hetzelfde voor de industrie. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.

De waterketen

Op de zuiveringen hebben we de dagelijkse zorg  voor het nauwkeurig transporteren en zuiveren van afvalwater van  en het verwerken en afzetten van het zuiveringsslib.

Rioleringen

De gemeenten gaan over de riolering. Wanneer het uitkomt bij een rioolwaterzuivering zijn wij ervoor verantwoordelijk. Samen pakken we dus afvalwaterbehandeling op. Wanneer het water de rioolwaterzuivering verlaat, is het zo schoon dat het wordt geloosd op rivieren en kanalen.

Hoe en waarom zuiveren we afvalwater?

Animatie: schoon water voor ons allemaal

Bassin is leeg vanwege onderhoud

Bassin rioolwaterzuivering Deventer

Bassin RWZI Deventer is leeggepompt voor onderhoud. De paddenstoelen zijn beluchtingselementen

Beleid en toekomstplannen

Schoon en voldoende water