Schoon water


RioolwaterzuiveringZwolle

We zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals toilet- en douchewater. En we doen hetzelfde voor de industrie.

Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.

Rioolwaterzuivering
Schoon water

Voor onze gezondheid, een goed functionerende landbouw, industrie en natuur.

Zuiveren van afvalwater

Bemonstering op de RWZIWe zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals w.c. en doucheafvoer. En we doen hetzelfde voor de industrie. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.

De waterketen

Op de zuiveringen hebben we de dagelijkse zorg  voor het nauwkeurig transporteren en zuiveren van afvalwater van  en het verwerken en afzetten van het zuiveringsslib.

Rioleringen

De gemeenten gaan over de riolering. Wanneer het uitkomt bij een rioolwaterzuivering zijn wij ervoor verantwoordelijk. Samen pakken we dus afvalwaterbehandeling op. Wanneer het water de rioolwaterzuivering verlaat, is het zo schoon dat het wordt geloosd op rivieren en kanalen.

IMG_0805

Water besparen en jouw bijdrage aan duurzaamheid

Wist u dat 2,1 miljard mensen wereldwijd geen toegang hebben tot drinkwater in huis? Dat is iets wat we ons in Nederland niet kunnen voorstellen. Door water te besparen dragen we bij aan de duurzaamheid en toekomst van de planeet. Op onze website hebben we daarom 101 (direct) toepasbare tips samengesteld om water te besparen. Bekijk dit dossier hier:

Animatie: schoon water voor ons allemaal

Hoe doen we dat?

We zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Daarna lozen we het schone water in sloten, rivieren, plassen en vaarten. In het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta liggen 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Wat hoort er thuis in het riool?

Alles wat u in de gootsteen, douche of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. We zetten op een rij wat er in het riool thuis hoort en wat niet.

gisting_echten1

Energie uit uw afvalwater?

In ons gebied staan 16 rioolwaterzuiveringen. Daar ontvangen we enorme hoeveelheden afvalwater: 62 miljoen m3.

We gebruiken de energie uit het afvalwater om opnieuw water te zuiveren. Dat gebeurt in de ‘Grondstoffen- en energiefabriek'. Daarmee kunnen inwoners, bedrijven en andere partijen van groene energie worden voorzien.

In Echten (Dr) en Zwolle (Ov) staan twee van onze energiefabrieken.

Beleid en toekomstplannen

Schoon en voldoende water

Nieuws