WDODelta = KlimaatActief!

Wij zijn het waterschap van de Drents Overijsselse Delta. Wij zorgen ervoor dat steden, het land en de natuur in onze delta altijd voldoende en schoon water hebben. Wij zorgen dat we droge voeten houden. En we zetten onze kennis en ervaring in om nieuwe en creatieve oplossingen te vinden zodat we in onze waterrijke delta gezond en veilig kunnen blijven wonen, werken en genieten van de natuur. We zoeken daarbij aansluiting bij maatschappelijke thema’s. Zoals een bijdrage leveren aan een leefbare stad, het remmen van klimaatverandering of creëren van bewustwording voor water. Onze taak is om diverse organisaties, gemeenten en particulieren bewust te maken van de huidige klimaatsituatie en ze te informeren en stimuleren om zelf actie te ondernemen.

Wat gebeurt er al?

Een kant-en-klare oplossing tegen wateroverlast en hittestress is er niet. Samen met gemeenten en andere organisaties zijn wij continue bezig om de kans op wateroverlast zo veel mogelijk te verkleinen. Een aantal voorbeelden delen we graag:

 • Brede sloten
  We verbreden de sloten zodat er meer ruimte is om een hoosbuien op te vangen.
 • Diepe sloten
  We baggeren regelmatig de sloten zodat ze voldoende diep blijven en het water goed kunnen afvoeren.
 • Regelmatig maaien. We zorgen dat er niet te veel planten en begroeiing op de oevers van de sloten   staan. Door regelmatig te ‘maaien’ kan het water in de sloten blijven stromen.
 • Goede verbindingen
  We vergroten verbindingen tussen sloten (duikers), zodat het water in de sloten goed kan wegstromen naar de grote rivieren.
 • Preventief water wegpompen
  Bij een weeralarm pompen we preventief water uit sloten weg, waardoor het waterpeil zakt en er meer ruimte is om de hoosbuien op te vangen.
 • Klimaat bestendig bouwen
  We zorgen ervoor dat nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gebouwd. Dat betekent dat er meer ruimte is om regenwater tijdelijk vast te houden, zodat er minder kans is op wateroverlast.
 • Extra wateropvang
  Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat waterafvoer en de riolering op orde is en dat er extra opvangplekken voor regenwater worden aangelegd. Dat kan bijvoorbeeld in een park, speeltuin, parkeerplaats of stadsplein.