Wateroverlast en hittestress

Nederland is klein en we wonen met z’n allen behoorlijk dicht op elkaar. Door de verandering in het klimaat hebben we steeds vaker last van wateroverlast en hittestress.

De buien zijn heftig en intens, het water dat valt vindt vervolgens moeilijk zijn weg, met wateroverlast tot gevolg. In de periodes met hoge temperaturen treedt juist hittestress op. In een omgeving met veel asfalt, stenen en beton kan de warmte niet weg en loopt de gevoelstemperatuur op. Heel onprettig, en in de toekomst gaat dit zeker vaker voorkomen.

Kortom, onze omgeving schuilt niet voor regen of zon, daarom moeten we dit samen aanpakken. Word Klimaat Actief! van inwoner tot gemeente en van voetbalclub tot ondernemer… iedereen kan een bijdrage leveren.

Hittestress in kaart

Met de digitale atlas maakt het waterschap inzichtelijk wat in bebouwd gebied, zoals steden en dorpen, de gevolgen kunnen zijn van de klimaatverandering. Met de klimaatatlas worden kaarten tevoorschijn getoverd van wateroverlast of juist van hittestress. Dit laatste betekent dat warmte moeilijk weg kan en ‘blijft hangen’, omdat de omgeving van steen, beton en asfalt is. De gevoelstemperatuur is dan hoger.

Hittestress

Een deel van de kaarten in de klimaatatlas is gemaakt met geavanceerde 3Di-overstromingsmodellen. Deze modellen brengen gedetailleerd in beeld welke gebieden kwetsbaar zijn, zodat waterschappen en gemeenten erop kunnen anticiperen.


Ja ik word Klimaat Actief