Klimaat activiteiten inspiratiehoek

Bekijk alle Klimaat activiteiten en laat je inspireren.

Waterschap verstrekt eerste subsidie Klimaat Actief! aan bewonersinitiatief @Zwolle

Wonen op schone grond zonder overlast van water en hitte. Dat is het resultaat als vier buren en projectontwikkelaar DJOntwikkeling klaar zijn in de Seringenstraat in de Zwolse wijk Assendorp.

Geholpen door waterschap en gemeente gaan ze aan de slag met het klimaatbestendig maken van de straat door slim om te gaan met de verbouw tot nieuwe garageboxen, bodemsanering en de herinrichting van tuinen. Dit initiatief is de eerste waarvoor Waterschap Drents Overijsselse Delta de onlangs opengestelde ‘klimaatsubsidie’ verstrekt. Lees meer…

Regenwaterambassadeurs Pim en Pauline maken tuin klimaat-proof @Deventer

Het initiatief Regenwaterambassadeurs begint in de praktijk vrucht te dragen. Het is erop gericht zoveel mogelijk huishoudens in de gemeente Deventer het regenwater te laten afkoppelen van het riool. Dat is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering ook bij mensen thuis en in de straat op te kunnen vangen.

Pim en Pauline Alberti uit Diepenveen voegden de daad bij het woord. Vanaf dinsdag 21 maart verdwijnt bij hen het regenwater niet meer in het riool, maar loopt het de tuin in. Goed in tijden van veel neerslag én in periodes van droogte. Lees meer…

Natuurplein basisschool: goed voor kids en klimaat @Diepenveen

Een groen-blauw schoolplein waar het prettig en uitdagend spelen is en waar duurzaam rekening wordt gehouden met het klimaat en de natuur. Dat is wat de obs in Diepenveen komend najaar wil creëren. Samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en natuur- en milieu-educatiecentrum de Ulebelt uit Deventer werden onlangs de eerste stappen gezet: een creatieve middag met maquettes van het natuurschoolplein als resultaat. Lees meer…

Klimaatactieve klimhut en ‘schaduwdoeken’ winnend ontwerp hittestressschoolplein @Meppel

Een klimaatactieve klimhut met sedumdak en moestuintjes gecombineerd met een verplaatsbaar canvasdoek boven de zandbak en een schaduwdoek voor het centrale speelplein. Dat is het winnende ontwerp dat leerlingen van csg Dingstede uit Meppel bedachten voor het ‘probleemplein’ van de plaatselijke basisschool De Plataan. Dit schoolplein heeft nagenoeg geen schaduw, waardoor het er in de zomermaanden erg warm is en de kinderen niet naar buiten kunnen om te spelen vanwege 'hittestress'. Lees meer…

Waterschap verstrekt ‘klimaatsubsidie’ voor particuliere initiatieven @iedereen


Om klimaat-initiatieven van inwoners, (wijk)verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen te stimuleren, verstrekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een speciale subsidie voor Klimaat Actieve activiteiten. Onder het motto 'Bekijk alle Klimaat activiteiten en laat je inspireren'.

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’ roept het waterschap op om ook zelf de eigen leefomgeving klimaatbestendig in te richten. Lees meer…