Recreatieve waterberging Buldersleiding, inclusief waterspeelplaats en een informatiehuisje

Het waterschap heeft de recreatieve waterberging herstelt binnen het project 'Buldersleiding Nieuwleusen'. We hebben de toegankelijkheid, informatieborden, waterspeeltoestellen en het recreatiehuisje verbetert.

In deze recreatieve waterberging kun je kennismaken met verschillende vormen van waterbergingen zoals ze aangelegd worden door het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Waarom worden ze aangelegd, welke type waterbergingen kent deze omgeving en wat doet het met én voor de natuur?

Wat hebben we zo al gedaan?

De Buldersleiding, van oorsprong een rechte diepe watergang, is in 2016 heringericht waarbij de natuurvriendelijke oevers verdiept zijn aangelegd tot 0,40 meter onder het zomerpeil (1,00 mNAP) ter bevordering van de natte natuur. De recreatieve waterberging Buldersleiding is tweeledig aangepast tot deels een natte en deels een recreatieve waterberging. De natte waterberging staat permanent onder water. De recreatieve waterberging is in de oude staat hersteld met een verbeterde toegankelijkheid en voorzien van een informatiehuisje met een rustbankje. Van hieruit kan de waterberging optimaal beleefd worden met prachtige zichten en kun je meer te weten komen op de informatieborden over zowel natuur, type waterbergingen als het project de Buldersleiding Nieuwleusen

Waarom worden de bergingen aangelegd?

De waterbergingen houden in droge perioden het water langer vast en in natte perioden zorgen ze ervoor dat het teveel aan water opgevangen kan worden. Daarnaast hebben de natte waterbergingen een positief effect op de natuur waarbij natte natuur zich goed kan ontwikkelen.

Buldersleiding (meisje)


DSC00434

Er zijn borden geplaatst om je naar de Speel- en infoplaats te verwijzen. De toegang vanaf de Bouwhuisweg (ter hoogte van nr. 35) in Nieuwleusen wordt aangegeven door middel van een bord, direct naast de boerderij. Bij het fietspad Bouwhuisweg - Buldersweg staat ook een bord en kun je de berging in wandelen via de andere kant.

nieuwe borden juli 2017_4

De waterberging is toegankelijker gemaakt en voorzien van een informatiehuisje met een rustbankje. Van hieruit kan de waterberging optimaal beleefd worden met prachtige zichten en kun je meer te weten komen op de informatieborden over zowel natuur, type waterbergingen als het project de Buldersleiding Nieuwleusen. Bij de kikkerpoel is een waterpomp aanwezig, een zitje en stapstenen. Kortom; prima vertoeven!