Operatie zeeforel bij de Vecht

Gepubliceerd op 7 november 2019

Afgelopen maandag zijn er twee zeeforellen uit de Vecht geopereerd bij stuw Vechterweerd. Tijdens de operatie zijn de vissen voorzien van een zender om de vismigratie beter in beeld te kunnen krijgen. Sportvisserij Nederland voerde dit uit in het kader van het Life project Swimway Vecht in opdracht van het Waterschap Vechtstromen, het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Rijkswaterstaat en enkele Duitse partners

De vissen zijn onder narcose gebracht, voorzichtig opengesneden op de operatietafel en na het plaatsen van de zender dichtgenaaid en bijgebracht. Een operatie die inmiddels al vele malen geslaagd is. “Er zijn al diverse vissoorten die we dankzij de zenders kunnen volgen via de bakens langs de migratieroute”, vertelt Gerrit Jan van Dijk, ecoloog bij WDODelta.

De weg vrijmaken

“De zeeforel is o.a. een belangrijke vissoort voor de Nederlandse sportvisserij, maar is weinig te vinden in de Nederlandse wateren. De zeeforel trekt vanuit de Waddenzee via de afsluitdijk, het IJsselmeer en de Vecht naar de bovenlopen in Duitsland om daar te paaien. Onderweg komt de vis flink wat obstakels tegen, waaronder stuwen en waterkrachtcentrales. Om de weg vrij te maken, nemen wij als waterschap diverse maatregelen, bijvoorbeeld door vispassages aan te leggen. Zo kan de zeeforel toch terugkeren naar het paaigebied en zich voortplanten.”

Zicht op de migratieroute

Om beter zicht te hebben op de route die zij afleggen, worden de zeeforellen bij Vechterweerd gevangen en voorzien van een zender. Op diverse plekken langs de route hangen bakens in het water die de zendersignalen oppikken. Samen met waterschap Vechtstromen en Sportvisserij Nederland worden op deze manier diverse vissoorten gemonitord. “Ieder half jaar leest Sportvisserij Nederland de gegevens uit en zien we waar de zeeforel langs komt en waar niet. Dit levert een schat aan informatie op.” Deze informatie wordt gebruikt om de trekroute en het leefgebied van de zeeforel te verbeteren. Dit moet resulteren in een half natuurlijke Vecht waar vissen zich thuis voelen.

Joyce van der Vegte - Zengerink, adviseur Communicatie


forel 4