Overname beheer en onderhoud stedelijk water Zwartewaterland officieel beklonken

Gepubliceerd op 9 april 2019

Met het zetten van de handtekening door wethouder Maarten Slingerland (gemeente Zwartewaterland) en bestuurder Hans Pereboom (Waterschap Drents Overijsselse Delta) is de overname van het beheer en onderhoud van het stedelijk water van gemeente naar waterschap officieel vastgelegd. Beide organisaties zijn het erover eens dat het logisch is om de ‘waterwerkzaamheden’ bij één organisatie neer te leggen.

Voor het water in Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt geldt dat Waterschap Drents Overijsselse Delta voortaan het beheer en onderhoud uitvoert. Denk hierbij aan maai- en baggerwerkzaamheden, maar ook aan het verwijderen van waterplanten, riet, takken en vuil voor een goede aan- en afvoer van water.

Vragen, opmerkingen of klachten over waterbeheer?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over het waterbeheer kunnen inwoners contact opnemen met het waterschap via 088 – 233 1200 of info@wdodelta.nl.


logo zwartewaterland
Ondertekening Zwartewaterland

Foto: Wethouder Maarten Slingerland (links) en waterschapsbestuurder Hans Pereboom (rechts) ondertekenden de overname van het beheer en onderhoud van het stedelijk water in Zwartewaterland.