Bijeenkomst controles gewasbeschermingsmiddelen open teelt 2019

Gepubliceerd op 18 maart 2019

Op donderdag 21 maart organiseert het Noord Oostelijk Overleg Open Teelt (NOOOT) een bijeenkomst over controles open teelt in 2019. Aan deze bijeenkomst nemen acht waterschappen uit Noordoost-Nederland deel. Loonbedrijf Markvoort in Schalkhaar is gastheer voor deze bijeenkomst, omdat hier recent een wasplaats is aangelegd voor het reinigen van veldspuiten en zaaiapparatuur.

Toezichtsplan

De waterschappen stellen jaarlijks een plan op met controles op gebruik gewasbeschermingsmiddelen als hoofddoel. Het toezicht richt zich voornamelijk op het gebruik van deze middelen in de landbouw, zoals teelt en spuitvrije zones, gebruik van de juiste wettelijk voorgeschreven spuitdoppen, controle op keuring van de veldspuiten en controle op drukregistratie. Ook vindt er naast de landbouw toezicht plaats op bedrijfsterreinen bij onder meer spuiten op verhardingen en incidenteel bij particulieren, waarbij het gaat om spuiten van sloottaluds. Een andere rol van toezichthouders waterschappen is het geven van voorlichting tijdens bedrijfsbezoeken of bij plaatselijke/regionale bijeenkomsten aan diegenen die het bewijs van vakbekwaamheid moeten verlengen. Het volgen van ontwikkelingen en het bijscholen voor de toezichthouders op het gebied van regelgeving is hierbij van belang.

Wasplaats Markvoort

Loonbedrijf Markvoort is één van de voorlopers op dit gebied van het milieubewust schoonmaken van machines. Hiervoor is op eigen initiatief een wasplaats aangelegd zonder een financiële bijdrage. Het reinigingswater wordt naar een biologische zuivering geleid, waar de gewasbeschermingsmiddelen voor 95 tot 99% worden afgebroken.


Wasplaats Markvoort

wasplaats Markvoort (1)

Subsidie

Voor het uitvoeren van meer maatregelen dan wettelijk vereist en die bijdragen aan het terugdringen van emissies (nutriënten en/of gewasbeschermingsmiddelen) naar het oppervlaktewater, zijn wellicht subsidiemogelijkheden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Jurgen Neimeijer: telefoon 06-51305642, e-mail: jneimeijer@ltonoord.nl. Hij is regiocoördinator van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in de provincie Overijssel en Zuid-Drenthe.