Grondwatermeters

Grondwater bevindt zich onder het aardoppervlak en is niet met het blote oog waar te nemen. Daarom is het ook moeilijk om je er iets bij voor te stellen. Om u te laten zien wat het belang van grondwater is voor de natuur en hoe hoog het grondwater staat, zijn bovengrondse educatieve grondwatermeters geplaatst.

Educatieve grondwatermeters zijn roestvrijstalen buizen met ruitjes, waarop u kunt aflezen hoe hoog het grondwater onder uw voeten staat. Met kleuren is aangegeven of dat peil te hoog, te laag of voldoende is.

Ontwerp

Kunstenaar Martin Borchert heeft de grondwatermeters ontworpen. Bij elke grondwatermeter staan twee tekstborden. Op het linkerbord staat informatie over grondwater en verdroging. Het rechterbord vertelt iets over het gebied waar de grondwatermeter staat. Rondom de educatieve grondwatermeter staat een palissade van larixhout.

Locaties

Waterschap WDODelta heeft zowel in het Drentse als het Overijsselse deel educatieve grondwatermeters geplaatst. Wilt u eens een kijkje nemen bij de educatieve grondwatermeters? U vindt ze op de volgende locaties:

  • Aekingerbroek, de grondwatermeter staat bij Boswachterij Appelscha, Drents Friese Woud (nabij Wateren en Zorgvlied).
  • Herenveldje, de grondwatermeter staat in het Schoonloërveld, aan de westkant van het beekdal Elperstroom.
  • Wandelbos Meppel, vlakbij de wijk Oosterboer vindt u de grondwatermeter.
  • Doldersummerveld, de grondwatermeter staat noordoost van Doldersum.
  • De Wheem (Oud-Avereest/ Balkbrug), de grondwatermeter staat bij de parkeerplaats van Natuurinformatiecentrum De Wheem.

Grondwatermeter