Suatiesluis

De suatiesluis is oorspronkelijk een uitwateringssluis uit 1862, gelegen in de voormalige Zuiderzeedijk. De sluis zorgde voor een natuurlijke manier van afwatering van het gebied rondom Blokzijl. De suatiesluis heeft gefunctioneerd tot 1920. In de jaren zestig is de sluis volgestort met grond en zijn de deuren verwijderd.

Bijzonder watererfgoedproject

Dichtbij de bebouwde kom van het toeristische stadje Blokzijl is een historisch waterbouwkundig kunstwerk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Mede door het karakteristieke metselwerk is de sluis een beeldbepalend element in de voormalige Zuiderzeedijk.

Renovatie sluis

Het waterschap heeft de oude sluis terug gebracht in oorspronkelijke staat. De sluis was volgestort met klei. Na het ontgraven en reinigen van het metselwerk bleek de sluis nog in een goede staat. De eikenhouten vloer, waar de sluis op is gebouwd was nog puntgaaf. Het metselwerk had wel beschadigingen opgelopen en enkele hardstenen afdekkingen waren verdwenen. Onder het straatniveau zijn de uitwateringskokers bloot gegraven, de zijwanden zijn versterkt met beton en het gewelf is waterdicht gemaakt. Het beschadigde metselwerk zijn grotendeels hersteld en het hardsteen is aangebracht. De twee gemetselde uitwateringskokers zijn dicht gemaakt en niet meer zichtbaar. De sluis heeft nu alleen nog een waterkerende functie en is geen uitwateringssluis meer, zoals in het begin van de vorige eeuw. Het is nog wel mogelijk, indien nodig, om via de sluis de stadsgrachten van Blokzijl te voorzien van vers water.

Renovatie oude trambrug

Naast de sluis aan de landzijde is een oude betonnen voetgangersbrug aanwezig. De betonnen brug was van 1914 tot 1934 in gebruik als trambrug voor de stoomtramlijn Blokzijl - Zwolle. Deze tramlijn liep aan de binnenzijde van de dijk. Omdat nu de sluis droog kwam te staan, deed zich de kans voor om gelijktijdig de brug te renoveren. Het waterschap heeft in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland dit werk voor de gemeente uitgevoerd.
De betonnen brug was zwaar aangetast door geroest wapeningsstaal. De brug is onder andere aan de onderzijde voorzien van een laag spuitbeton. Op het brugdek zijn de spoorstaven in de anti-sliplaag figuratief weergegeven, die doen herinneren aan de smalspoorrails uit die tijd.


Suatiesluis