Gemaal Wetering

Het gemaal Wetering is één van de vier gemalen die in 1941 zijn gebouwd bij de aanleg van de ontginningspolders in Noordwest-Overijssel. Het gemaal Wetering heeft drie pompen met een capaciteit van 225 m3 per minuut.

Twee van de drie pompen van het gemaal Wetering zijn gereviseerd in 1998 en nu in gebruik. Ook de beide motoren zijn vernieuwd. De gereviseerde pompen zijn van het fabrikaat Werkspoor, type centrifugaal. Het materiaal van de pomphuizen is gietijzer. De derde pomp is in oorspronkelijke staat gebleven en de bedoeling is om deze installatie weer in de oorspronkelijk staat op te bouwen. De oude materialen zijn grotendeels bewaard gebleven.

Cultuurhistorische waarde

Het gemaal Wetering heeft bijzondere cultuurhistorische waarde. Dit blijkt onder andere uit de opstelling van de bemalingsinstallatie. Het gemaal bemaalt twee polders, namelijk Wetering-oost en Wetering-west. De beide polders zijn via een onderleider met elkaar verbonden. Het water wordt van twee kanten aangezogen en onder 45 graden geloosd op de boezem.

Verder is het gebouw voorzien van bijzondere bouwkundige kenmerken. Dit blijkt uit zandstenenornamenten visjes, een wapensteen van voormalig waterschap Vollenhove en tal van overige bouwkundige kenmerken.

Restauratie

Sinds het gemaal Wetering in 1941 is gebouwd, is er uitsluitend klein onderhoud gepleegd aan het gebouw. Bij een inspectie in 2001 werden ernstige gebreken geconstateerd aan de buitenzijde. Vooral het dak was een probleem omdat er lekkage ontstond. Dit leverde problemen op voor de elektrische motoren en de besturing. Besloten werd om het gemaal grondig te restaureren. Begin 2004 is de restauratie afgerond. Sindsdien is de bouwkundige staat van het gemaal weer optimaal.


Gemaal Wetering