Balgstuw bij Ramspol

Bij Ramspol (Ens) is een bijzondere waterkering gebouwd. Na de hoge waterstanden in 1998 is iedereen zich er weer van bewust dat water in Nederland nog steeds een bedreiging is. Daarom is besloten om tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer een balgstuw te bouwen.

De balgstuw bestaat uit drie enorme balgen van rubberdoek die binnen een uur vollopen met water en lucht. Op deze manier kunnen zij binnen korte tijd de Ramsgeul en het Ramsdiep blokkeren. Daarmee beschermt de balgstuw Noordwest Overijssel tegen hoog water bij een Noordwesterstorm. Tijdens een Noordwesterstorm wordt het water het IJsselmeer opgestuwd via het Ketelmeer naar het Zwarte Meer. Het water bedreigt dan plaatsen als Zwartsluis, Hasselt en Vollenhove.

Dankzij de balgstuw hoeven de dijken in het gebied achter Ramspol niet drastisch te worden verhoogd. Ook de dijk tussen Kadoelersluis en Zwartsluis hoeft minder verhoogd en versterkt te worden dankzij de waterkering bij Ramspol.

De balgstuw is in juli 2014 door Rijkswaterstaat overgenomen van het toenmalige Waterschap Groot Salland (inmiddels gefuseerd tot Drents Overijsselse Delta).


Balgstuw bij Ramspol