Dag van de Duurzaamheid

Gepubliceerd op 10 oktober 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta  (WDODelta) heeft zich ten doel gesteld om in 2025 energieneutraal te zijn. Te ambitieus? Volgens David van Raalten, directeur WDODelta, is het zeker ambitieus, maar ook nodig. Dat dit gepaard gaat met uitdagingen, werd duidelijk tijdens het Pioneering-café, waar David vorige week sprak over onze doelen en aanpak.

WDODelta wil zon en wind inzetten als energiebron en onderzoekt mogelijkheden om warmte uit oppervlaktewater en afvalwater te produceren. Daarnaast wordt bekeken hoe waterstof kan bijdragen aan het verduurzamen van ons zuiveringsproces voor rioolwater (RWZI). Voldoende kansen! De uitdagingen liggen onder andere in externe factoren, zoals wetgeving en een vol elektriciteitsnet.

Naast de inzet op energieneutraal, streeft het waterschap o.a. naar minder CO2 uitstoot, het duurzaam gebruiken van maaisel en bijvoorbeeld terugwinnen van grondstoffen en energie.

Wil je weten wat we doen om duurzaamheid te verweven in ons werk?

Kijk op de DuurzaamDOEN


duurzaam1
duurzaam2