Waterschap schakelt over op duurzame diesel

Gepubliceerd op 1 oktober 2019

Ondertekening overeenkomst

Op 30 september ondertekenden dagelijks bestuurslid Marion Wichard van het waterschap Drents Overijsselse Delta en Gerard Jansen Holleboom van OQ Value B.V. de overeenkomst voor de levering van HVOdiesel. Deze diesel voor het totale machinepark van het waterschap vervangt de gewone diesel. Hierover nam het algemeen bestuur van het waterschap al een besluit in zijn vergadering op 28 februari 2019.

Duurzaam werken

Het waterschap wil duurzaam werken ten gunste van milieu en klimaat. Ook al zijn de kosten bij de overgang van gewone naar HVO-diesel hoger. Omdat HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) een CO2-reductie oplevert van minstens 89% in vergelijking met normale diesel, past gebruik van HVO prima binnen deze doelstelling. Op jaarbasis verbruikt het waterschap circa 500.000 liter per jaar. We stellen het gebruik van HVO ook verplicht aan andere partijen die werk voor ons uitvoeren, zoals brandstof voor tankwagens die ons zuiveringsslib transporteren.

Voordelen HVO

Naast minder CO2-uitstoot is een ander voordeel van HVO dat deze brandstof beter is voor motoren. Hierdoor zijn de onderhoudskosten op de lange termijn lager. Ook is het verbruik van deze brandstof minder en hoeft er minder AdBlue toegevoegd te worden. AdBlue is een toevoeging aan diesel en wordt toegepast om de uitstoot van stikstofoxiden uit de uitlaat van zware dieselvoertuigen te verminderen.


Ondertekening

Foto: Op 30 september ondertekenden ons dagelijks bestuurslid Marion Wichard en Gerard Jansen Holleboom van OQ Value B.V. de overeenkomst voor de levering van HVOdiesel.