Demo-dag Ken uw bodem voor agrarische sector

Gepubliceerd op 19 maart 2019

Organisch materiaal in de bodem heeft alles te maken met bodem en water, twee onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen die op elk agrarisch bedrijf een belangrijke rol spelen bij de opbrengst van gras en gewas. Het helpt voedingsstoffen vast te houden en beperkt de uitspoeling van nutriënten. Daarnaast zorgt organisch materiaal in de bodem ervoor dat vocht beter vastgehouden kan worden. Deze sponswerking van de bodem is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid én voor de waterkwaliteit.

Proef OMAB

De proef Organisch (rest)Materiaal Als Bodemverbeteraar (OMAB) onderzoekt in vijf jaar hoe beschikbaar organisch (rest)materiaal uit het Vechtdal ingezet kan worden om de plaatselijke bodems te verbeteren. Denk hierbij aan het gebruik van riet en maaisel uit sloten, oevers en bermen om de vruchtbaarheid van akkers en weilanden te verbeteren.  Waterschappen en gemeenten (de leveranciers van organisch materiaal) en agrariërs (de ontvangers) kunnen er hun voordeel mee doen, terwijl ook bodem en milieu ervan profiteren. De proef zit momenteel in het derde onderzoeksjaar. Intussen is gebleken dat vooral de bodem bepaald welke bodemverbeteraar het meest geschikt is.

OMAB is opgezet door zeven partijen: Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Dalfsen, gemeente Ommen, gemeente Hardenberg, ANV De Ommer Marke en de Provincie Overijssel. Eurofins-agro, het project Lumbricus en ZON (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) zijn intussen ook aangesloten.


maaisel