Energietransitie

Update juni 2019

Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden dit keer al onze energietransitie activiteiten weergegeven in een overzichtelijke infographic.

energie

Waterstof

Een andere interessante ontwikkeling is dat we kijken hoe waterstof kan bijdragen aan het verduurzamen van onze zuiveringsproces voor rioolwater (RWZI). Idealiter – over een aantal jaar- ziet dat er als volgt uit:

duurzaamdoen

Update juli 2018

Volop ontwikkelingen en kansen op het gebied van onze energietransitie. Onze inspanningen en intentie worden ook buiten onze organisatie gezien. Door die zichtbaarheid krijgen we diverse samenwerkingsverzoeken, bijvoorbeeld als het gaat om verduurzamen van wijken in Zwolle en Deventer. Dat beschouwen we als een goed teken! Een greep uit onze recente energieneutraliteitsactiviteiten:

  • TEA en TEO (thermische energie uit afval- en oppervlaktewater): we deden recent meeg aan een onderzoek naar kansen. Deze studie is sanmen gedaan met Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en de 5 inliggende waterschappen. Resultaat is een GIS-analyse/kaart met kansen (zie bijlage) Conclusie: als waterschappen kunnen we op deze manier sterk bijdragen aan de energietransitie in ons werkgebied/omgeving. We verwachten dan ook vragen van meerdere gemeenten hierover.
  • Aardgasvrij maken wijken: Zandweerd in Deventer is aangemeld als proeftuinproject. WDODelta is beoogd partner in dit samenwerkingsproject met gemeente, provincie en andere partijen. Op 29 juni was er een persmoment, zie praatplaat en persbericht
  • Zon: de locaties waar opwekking van zonne-energie op onze eigen velden (van de RWZI’s) of zon op onze eigen daken gerealiseerd kan worden, zijn in kaart gebracht en er is een selectie gemaakt. Deze zomer volgt besluitvorming door het bestuur
  • Wind: Eind mei werd bekend dat het college van B&W van Staphorst medewerking gaat verlenen aan het initiatief van Wij Duurzaam Staphorst voor de realisatie van 12 MW aan windenergie. WDODelta participeert in dit plan en zet daarmee een belangrijke stap op weg naar een energieneutraal waterschap. Er wordt nu gewerkt aan verdere invulling van de samenwerking.

Knipsel

Op 16 mei waren we als WDODelta aanwezig op een Waterstof Meetup van innovatienetwerk Pioneering en de gemeente Dalfsen. Na een informatief programma over waterstof gaven meerdere partijen een korte toelichting op hun (ambtelijke) verkenning naar toepassingsmogelijkheden van waterstof.