Energietransitie

Update juli 2018

Volop ontwikkelingen en kansen op het gebied van onze energietransitie. Onze inspanningen en intentie worden ook buiten onze organisatie gezien. Door die zichtbaarheid krijgen we diverse samenwerkingsverzoeken, bijvoorbeeld als het gaat om verduurzamen van wijken in Zwolle en Deventer. Dat beschouwen we als een goed teken! Een greep uit onze recente energieneutraliteitsactiviteiten:

  • TEA en TEO (thermische energie uit afval- en oppervlaktewater): we deden recent meeg aan een onderzoek naar kansen. Deze studie is sanmen gedaan met Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en de 5 inliggende waterschappen. Resultaat is een GIS-analyse/kaart met kansen (zie bijlage) Conclusie: als waterschappen kunnen we op deze manier sterk bijdragen aan de energietransitie in ons werkgebied/omgeving. We verwachten dan ook vragen van meerdere gemeenten hierover.
  • Aardgasvrij maken wijken: Zandweerd in Deventer is aangemeld als proeftuinproject. WDODelta is beoogd partner in dit samenwerkingsproject met gemeente, provincie en andere partijen. Op 29 juni was er een persmoment, zie praatplaat en persbericht
  • Zon: de locaties waar opwekking van zonne-energie op onze eigen velden (van de RWZI’s) of zon op onze eigen daken gerealiseerd kan worden, zijn in kaart gebracht en er is een selectie gemaakt. Deze zomer volgt besluitvorming door het bestuur
  • Wind: Eind mei werd bekend dat het college van B&W van Staphorst medewerking gaat verlenen aan het initiatief van Wij Duurzaam Staphorst voor de realisatie van 12 MW aan windenergie. WDODelta participeert in dit plan en zet daarmee een belangrijke stap op weg naar een energieneutraal waterschap. Er wordt nu gewerkt aan verdere invulling van de samenwerking.

Energieneutraal

Het waterschap ontplooit initiatieven om energie-neutraal te worden. We gebruiken zon en wind, maar ook waterkracht. Op dit moment vinden diverse verkennende gesprekken plaats met verschillende gemeenten en andere partijen, over de mogelijkheid om wind en/of zon in te zetten als energiebron.

Inmiddels zijn er 299 Zonnepanelen geplaatst op eigen dak, zowel op hoofdkantoor als op de fietsenstalling. De subsidie in het kader van SDE (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie) is aan ons toegewezen.

Zon

Zon: de locaties waar opwekking van zonne-energie op onze eigen velden (van de RWZI’s) of zon op onze eigen daken gerealiseerd kan worden, zijn in kaart gebracht. Resultaat: 31 mogelijke locaties. Voor vier andere locaties is al eerder subsidie aangevraagd en verkregen. Volgende stap is dat we een realistische selectie maken van wat we wanneer gaan doen. Naast zonnepanelen op het dak, wordt gedacht aan tenminste 1 pilot met een veldopstelling van zonnepanelen op een RWZI, om ervaring op te doen.

Zon en wind

Zon en Wind:

een adviesbureau ondersteunt ons bij verdere focus aanbrengen in de mogelijkheden van opwekking van wind- en zonne-energie op velden/waterbergingen. De randvoorwaarden worden in beeld gebracht; input voor een pilot en een investeringsplan. Dat is een opmaat voor inzet van waterbergingen bij opwekking van zonne-energie.

Wind-energie:

In Staphorst heeft de gemeenteraad in januari besloten dat er 3 tot 4 turbines gerealiseerd mogen worden. Wij zijn in gesprek met een lokale energiecoöperatie te Staphorst om te kijken of er samenwerking mogelijk is. Hoe en wat is allemaal onderdeel van de verkenning.

Biogas:

de zuivering (RWZI) in Zwolle is op een haar na omgebouwd waardoor het rendement (energieneutraal aandeel met biogas) verhoogd wordt van 33-34 % naar 38-40%

Waterkracht:

Bij Oldenhave kijken we of we door middel van een rad aan de stuw (stromings)energie kunnen opwekken. Dit zijn overigens geen grote hoeveelheden, denk aan energieopwekking ter grootte van het verbruik van enkele huishoudens. Maar alle beetjes helpen.

Daarnaast zijn we in gesprek met de duurzaamheidcoöperatie Groen Gebogen van Dalfsen of we een Orion watermill kunnen toepassen op locatie Vechterweerd. De leverancier onderzoekt momenteel of het daar technisch mogelijk en financieel haalbaar is.