Duurzaam inclusief

Update juni 2019

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering is zichtbaar, bijvoorbeeld met natuur op terrein van rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). Uitgangspunt is vanzelfsprekend werkbaarheid, met waar mogelijk biodiversiteit in vrije ruimtes. Wat te denken van bloemenweides, groen op daken, vogel- en insectenhotels. Niet alleen fraai om te zien, maar ook zeer groen en duurzaam. Als eerste is gestart met RWZI’s waar regelmatig bezoekers komen.

En natuurlijk blijven we breed kijken naar ontwikkelingen waar we als waterschap op kunnen aanhaken. Voorbeelden zijn de elektrische bosmaaier, rijdende zonnepanelen, de e-tractor en een duurzaam en flexibel wagenpark (dienstauto’s).