Duurzaam inclusief

Inventarisatie

We inventariseren de mogelijkheden van ‘natuur op het terrein van de rioolwaterzuiveringen’. Denk bijvoorbeeld aan bloemenweides, groen op daken, vogel- en insectenhotels. Niet alleen fraai om te zien, maar ook zeer groen en duurzaam. We bekijken vooral de mogelijkheden op zuiveringen waar regelmatig bezoekers komen.

Aanhaken op ontwikkelingen

We kijken breed naar ontwikkelingen waar we als waterschap op kunnen aanhaken. Naast de elektrische bosmaaier, doen we bijvoorbeeld ook een proef met rijdende zonnepanelen, houden we de ontwikkelingen rondom de e-tractor in de gaten, en onderzoeken we de haalbaarheid van een duurzaam en flexibel wagenpark (dienstauto’s).

Kantoor WDODelta

Bij afvalscheiding op onze eigen kantoren kijken we ook kritisch. Zo is bij de aanbesteding van afvalverwerking een van de belangrijkste eisen het gescheiden inzamelen en de recyclebaarheid (denk aan plastic, blik, groen etc.) Daarnaast kijken we ook kritisch naar zowel het apart inzamelen van papier als chemisch afval. En maken we keuzes voor duurzamer apparatuur (minder vaak vervangen) bijvoorbeeld bij de aanschaf van pc’s en telefoons: we rekken de gebruiksduur op en ook hier spelen eisen over recyclemogelijkheden een belangrijke rol.