Zonnepanelen sterk in opmars bij waterschap

Gepubliceerd op 19 september 2018

Zonnepanelen op huizen zijn inmiddels een bekend straatbeeld. Ook op ons hoofdkantoor zijn er zonnepanelen als dakbedekking. Maar dat was slechts een opmaat: binnenkort worden op meer van onze gebouwen en loodsen zonnepanelen geplaatst. In totaal gaat het richting de 40.000 panelen.

Herman Dijk, dijkgraaf: “Nieuw is dat door de plaatsing van zonnepanelen op de terreinen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) een gestaag groeiende productie van groene stroom ontstaat. Het waterschap geeft daarmee niet alleen een goed voorbeeld, ook dragen de panelen sterk bij aan het streven om in 2025 energieneutraal te zijn.”

Binnen de hekken

De afgelopen tijd inventariseerden we welke eigen locaties in aanmerking komen voor zonnepanelen. Dijk: “Hieruit blijkt dat de terreinen van de rwzi’s verreweg het grootste aandeel in stroomopwekking kunnen leveren. We plaatsen op meerdere rwzi-locaties panelen in grondopstelling.”

Voorstel goedgekeurd

Het waterschap heeft als doel in 2025 energieneutraal te zijn. Daarbij kijken we overigens niet alleen naar de zon. “Ook het participeren in lokale windprojecten, eigen slibvergisting en productie van biogas levert eigen stroomvoorziening op. Met deze investering in zonnepanelen krijgt realisatie van ons doel voor 2025 een enorme impuls.”


zonnepanelen