Waterthema's


Zwolle - afwachten is geen optie

Waterveiligheid voorop!

De waterschappen zorgen voor de waterveiligheid, zodat u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Wij beheren en onderhouden dijken en kades om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Door klimaatverandering zal de schade bij een onverhoopte overstroming veel groter zijn dan vroeger.

Baggeren

Waterprojecten

Op diverse plekken in ons werkgebied werken we aan een verbetering van de waterhuishouding, waterveiligheid of schoon water. Het waterwerk varieert enorm van een nieuw gemaal aanleggen tot de herinrichting naar een waterberging. Deze projecten brengen we samen op de kaart van ons werkgebied. u kunt eenvoudig uw keuze maken en meer info lezen.

WaterWerkApp

U kunt per project de werkzaamheden volgen via de WaterWerkApp vindbaar in de store van uw device.In deze app vindt u relevante info over specifieke projecten, inclusief nieuwsbrieven, filmpjes en mediaberichten. Via de app kondigen we bijeenkomsten of werkzaamheden aan. Daarnaast kunt u meldingen doorgeven of specifieke vragen stellen. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Winters beeld van gemaal Stroink

Voldoende water

U staat er vast niet vaak bij stil, maar dagelijks zijn wij in ons werkgebied bezig met het regelen van het gewenste waterpeil in het buitenwater zoals sloten, kanalen, weteringen en meren. Een netwerk van 346 gemalen en 1.973 stuwen zorgt hiervoor. Het gewenste peil hangt sterk af van het soort gebied. In landbouwgebieden en in de stad zijn bijvoorbeeld andere waterpeilen gewenst dan in natuurgebieden.

Het waterschap legt in zijn werkgebied waterbergingen aan. Weersomstandigheden zijn steeds extremer, er valt meer regen dan voorheen. Om wateroverlast te voorkomen, houden we met bergingen het water vast in lastige gebieden. In droge tijden staat de berging leeg, bij veel water lijkt het een vijver.

Genieten

Genieten van schoon water

Schoon water

We zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals toilet- en douchewater. En we doen hetzelfde voor de industrie. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.

Genieten van water

Ons werkgebied is prachtig, geniet ervan! We zorgen dat er ruimte is om te fietsen, te wandelen, te varen en te zwemmen. En als het vriest, helpen we met de beste omstandigheden voor de ijslaag, zodat u lekker kunt schaatsen.

KA Cor Klimaat actief

Klimaat Actief

Het klimaat verandert. Dat voel je en dat zie je om je heen. Uw waterschap leunt niet achterover. We zijn actief aan de slag met ‘klimaatproof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen. Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen.

Samen met u

Dat kán alleen slagen als we het samen doen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt. Heeft u een goed idee? We horen het graag.

We vertellen graag over ons werk

Leren over water?

We genieten van water, geven het ruimte, houden het schoon, maar moeten tegelijkertijd voldoende doen om onszelf te beschermen tegen water. Het waterschap heeft een belangrijke rol hierbij en verschillende taken. Daarover vertellen we graag meer aan jongere generaties. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met steeds meer water en langere periodes van droogte als gevolg van de klimaatverandering? Bovendien is over ons water van alles te leren en te ontdekken.

Water ontdekken en beleven

Graag laten wij zien wat en hoe we ons werk doen. Wij bieden daarom rondleidingen, gastlessen, excursies en lezingen aan. Meelopen met een rondleiding over de rioolwaterzuivering? Of liever een waterkering bouwen tijdens een excursie? Kortom, meer leren over water? Neem een kijkje!

Groene fiets

Duurzaam Doen

Niet altijd even zichtbaar of groots, maar achter de schermen wordt hard gewerkt om als waterschap steeds duurzamer te zijn.We kijken breed naar ontwikkelingen waar we als waterschap op kunnen aanhaken. Naast de elektrische bosmaaier, doen we bijvoorbeeld ook een proef met rijdende zonnepanelen, houden we de ontwikkelingen rondom de e-tractor in de gaten, en onderzoeken we de haalbaarheid van een duurzaam en flexibel wagenpark (dienstauto’s).