Waterthema's


KA Cor Klimaat actief

Klimaat Actief

Het klimaat verandert. Dat voel je en dat zie je om je heen. Uw waterschap leunt niet achterover.

We zijn actief aan de slag met ‘klimaatproof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen.

Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen.

Samen met u

Dat kán alleen slagen als we het samen doen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt.

Heeft u een goed idee? We horen het graag.

Zwolle - afwachten is geen optie

Waterveiligheid voorop!

De waterschappen zorgen voor de waterveiligheid, zodat u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Wij beheren en onderhouden dijken en kades om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Door klimaatverandering zal de schade bij een onverhoopte overstroming veel groter zijn dan vroeger.

Gnieten

Genieten van schoon water

Genieten van water

Ons werkgebied is prachtig, geniet ervan! We zorgen dat er ruimte is om te fietsen, te wandelen, te varen en te zwemmen. En als het vriest, helpen we met de beste omstandigheden voor de ijslaag, zodat u lekker kunt schaatsen.

Schoon water

We zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals toilet- en douchewater. En we doen hetzelfde voor de industrie. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.

Voldoende water en hittestress

Met de digitale atlas maakt het waterschap inzichtelijk wat in bebouwd gebied, zoals steden en dorpen, de gevolgen kunnen zijn van de klimaatverandering. Met de klimaatatlas worden kaarten tevoorschijn getoverd van wateroverlast of juist van hittestress.

Baggeren

Waterprojecten

Op diverse plekken in ons werkgebied werken we aan een verbetering van de waterhuishouding, waterveiligheid of schoon water.

Het waterwerk varieert enorm van een nieuw gemaal aanleggen tot de herinrichting naar een waterberging.

Per gemeente of via een kaart kunt u kijken naar waterwerken in uw buurt.

Groene fiets

Duurzaam Doen

Niet altijd even zichtbaar of groots, maar achter de schermen wordt hard gewerkt om als waterschap steeds duurzamer te zijn.We kijken breed naar ontwikkelingen waar we als waterschap op kunnen aanhaken. Naast de elektrische bosmaaier, doen we bijvoorbeeld ook een proef met rijdende zonnepanelen, houden we de ontwikkelingen rondom de e-tractor in de gaten, en onderzoeken we de haalbaarheid van een duurzaam en flexibel wagenpark (dienstauto’s).

We vertellen graag over ons werk

Leren over water?

We laten graag zien wat en hoe we ons werk doen. We genieten van water, gebruiken veel water, maar moeten tegelijkertijd voldoende doen om onszelf te beschermen tegen water. Het waterschap heeft een belangrijke rol in het beheren van water. Daarover vertellen we graag aan jongere generaties. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met steeds meer water en langere periodes van droogte als gevolg van de klimaatverandering?