Zondagmorgen 27 februari constateerden we dat de waterstand in de Overijsselse Vecht normale waarden heeft bereikt. De hoge waterstand in de Vecht zorgde afgelopen dagen voor aangescherpte aandacht van de experts van het waterschap. Dat deden we door de dijk twee maal daags de inspecteren. Deze inspectie is niet meer nodig.

Het waterschap inspecteerde afgelopen week twee maal daags de dijken, waarvan twee dagen met hulp van ruim honderd vrijwillige dijkwachters. Een aantal maatregelen is getroffen, daar waar dat nodig was. Aankomende week kunnen we deze maatregelen opheffen. Het gaat daarbij om het verwijderen van de twee ‘dijkenpleisters’ en zandzakken, die op paar locaties zijn aangebracht. Later in het voorjaar zal het aangespoelde drijfvuil verwijderd worden. Dat drijfvuil bestaat met name uit natuurlijk afval, zoals takken en bladeren.

Kanalen en sloten

Naast de waterstand in de Vecht, zijn ook de sloten, weteringen en kanalen in ons werkgebied terug naar een normale waterstand. Doordat de grond verzadigd is, kunnen er kleine schades zijn opgetreden, zoals lokaal ingezakte waterkanten. Zodra benodigd materieel op locatie kan komen, en niet wegzakt in de natte gronden, worden deze schades hersteld.

Meer informatie