Met elkaar onderhouden we de watergangen, dat verandert niet. Door de nieuwe indeling gaat een deel van de watergangen over naar een andere categorie. Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de watergang kan hierdoor veranderen.

Er zijn drie categorieën (A,B en C). Iedere categorie heeft andere kenmerken en beheerverantwoordelijkheid als gevolg. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft deze indeling in 2017 vastgesteld.

  1. Categorie A wordt toegekend aan sloten die per seconde meer dan 25 liter water afvoeren en/of per seconde meer dan 5 liter water aanvoeren gedurende gemiddeld een tot twee dagen per jaar. Specifieke watersysteemdoelen hebben waterkwaliteit, wateraanvoer, anti-verdroging of –vernatting en/of waterberging. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud.
  2. Categorie B wordt toegekend aan sloten die per seconde tussen de 10 en 25 liter water afvoeren en/of per seconde tussen de drie en vijf liter aanvoeren gedurende gemiddeld een tot twee dagen per jaar. Specifieke watersysteemdoelen hebben waterkwaliteit, wateraanvoer, anti-verdroging of –vernatting en/of waterberging. Dit is van belang voor de afwatering ten behoeve van bebouwing in het landelijke gebied buiten de bebouwde kom. Onderhoud door boeren en landeigenaren, waarvan het land grenst aan de watergang. Wij controleren jaarlijks of de sloot goed is schoongemaakt.
  3. Categorie C zijn alle overige sloten. De eigenaar van de sloot is verantwoordelijk voor het onderhoud. Wij voeren geen controle uit op het onderhoud.

Ga terug naar de pagina waterschapszorg.

Heeft u gevonden wat u zocht?