We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2020 - Januari

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2020 - 12 Februari

  Inloopbijeenkomst

 3. Momenteel bezig: 2020 - nu

  Persoonlijke gesprekken

 4. Nog te doen: 2020

  Concept leggerwijzigingen

 5. Nog te doen: 2020

  Formele leggerwijzigingen

 6. Nog te doen: 2020

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2020

  Overdracht onderhoudsplicht