We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt). 

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

We zijn gestart in het deelgebied Raalte-Deventer met het project Waterschapszorg. Nu de 95% kaart gereed is, willen we die graag met de belanghebbenden bespreken. 

 

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Momenteel bezig: 2022 - Mei

  Brief verstuurd naar alle omwonenden.

 2. Momenteel bezig: 2022 – Mei

  Contact per e-mail en telefoon

 3. Momenteel bezig: 2022 - Mei - heden

  Persoonlijke gesprekken

 4. Nog te doen: 2022 - September

  Concept leggerwijzigingen

 5. Nog te doen: 2022 - December

  Definitieve leggerwijzigingen 

 6. Nog te doen: Voorjaar 2023

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: Eind 2023

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200