In Mantinge delen we sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. Waarom? Zodat we overal kunnen blijven zorgen voor voldoende water.

We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Wij zorgen voor voldoende water in onze watergangen, zoals sloten en kanalen. En ook in onze oppervlaktewateren, zoals meren. Hiervoor voeren we water af en aan, net wat nodig is. Daarom zien we nattere periodes, afgewisseld met langere perioden van droogte. 

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

 • In het gebied rond Mantinge zijn de gesprekken met belanghebbenden gevoerd. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur van het waterschap de gewijzigde indeling van de watergangen definitief vastgesteld.
 • De uitvoering is eind september vorig jaar gestart. We verwachten dat begin februari van dit jaar alle werkzaamheden zijn afgerond. We dragen het onderhoud in mei 2021 over aan de nieuwe onderhoudsplichtigen (eigenaren van land aan de sloot waar het onderhoud aan gepleegd wordt).

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Done: 2019 - 9 september

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Done: 2019 - 25 september

  Inloopbijeenkomst

 3. Done: 2019 december tot juni

  Persoonlijke gesprekken

 4. Done: juni 2020

  Concept leggerwijzigingen

 5. Done: 2020 september

  Definitieve leggerwijziging

 6. Done: 2020 december

  Realisatie

 7. To do: 2021 mei

  Overdracht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200

Heeft u gevonden wat u zocht?