We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2020 - 2 januari

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2020 - 22 januari

  Inloopbijeenkomst

 3. Afgerond: 2020 - februari tot juni

  Persoonlijke gesprekken

 4. Afgerond: juni 2020

  Concept leggerwijzigingen

 5. Afgerond: 2020

  Formele leggerwijzigingen

 6. Nog te doen: 2020

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2020

  Overdracht onderhoudsplicht