We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

 • In het gebied rond Koekange zijn de gesprekken met belanghebbenden gevoerd. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur van het waterschap de gewijzigde indeling van de watergangen definitief vastgesteld.
 • De uitvoering is in december vorig jaar gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in de loop van april 2021 zijn afgerond. Deze werkzaamheden zijn nodig om de wijzigingen in onderhoudssituatie te kunnen overdragen of om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen. Daarna wordt het onderhoud in mei 2021 overgedragen aan de nieuwe onderhoudsplichtigen eigenaren van land aan de sloot waar het onderhoud aan gepleegd wordt).

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2020 - 2 januari

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2020 - 22 januari

  Inloopbijeenkomst

 3. Afgerond: 2020 - februari tot juni

  Persoonlijke gesprekken

 4. Afgerond: juni 2020

  Concept leggerwijzigingen

 5. Afgerond: 2020 september

  Definitieve leggerwijziging

 6. Afgerond: 2020 December

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2021 mei

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200

Heeft u gevonden wat u zocht?