We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Wij zorgen voor voldoende water in onze watergangen, zoals sloten en kanalen. En ook in onze oppervlaktewateren, zoals meren. Hiervoor voeren we water af en aan, net wat nodig is. Daarom zien we nattere periodes, afgewisseld met langere perioden van droogte. 

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2019 - 15 mei

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2019 - 5 juni

  Inloopbijeenkomst

 3. Afgerond: 2019 - juni t/m oktober

  Persoonlijke gesprekken

 4. Afgerond: 2020 - 3 december

  Concept leggerwijzigingen

 5. Afgerond: 2020

  Formele leggerwijzigingen

 6. Afgerond: juni 2020 -

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2020

  Overdracht onderhoudsplicht