We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Done: juni 2020

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. In progress: juni - juli

  Persoonlijke gesprekken

 3. To do: 2020

  Formele leggerwijzigingen

 4. To do: 2020

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 5. To do: 2020

  Overdracht onderhoudsplicht