We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

Op 9 februari heeft het dagelijks bestuur van WDODelta de legger voor de gebieden rond Vledder en De Weerribben definitief vastgesteld, inclusief reactienota waarin zienswijzen zijn beantwoord. De definitieve legger van deze gebieden is te raadplegen via deze link(externe link). Op deze definitieve legger is te zien wat de definitieve status is van de watergangen, inclusief bijbehorende onderhoudsplichtige.

De officiële bekendmaking van het besluit, inclusief reactienota, is hier gepubliceerd. (externe link)

We verwachten in mei 2021 te starten met de uitvoering. 

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2020 - Februari

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2020 - Maart - Oktober

  Persoonlijke gesprekken

 3. Afgerond: 2020 November

  Concept leggerwijzigingen

 4. Afgerond: 2021 Februari

  Definitieve leggerwijziging

 5. Momenteel bezig: 2021 Mei

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 6. Nog te doen: 2022 Januari

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200