Samen met Waterschap Vallei en Veluwe gaan we samenwerken voor het vergisten van zuiveringsslib afkomstig van de rioolwaterzuivering in Kampen. Eén van onze drie slibverwerkingsinstallaties (de installatie in Echten) werd in januari 2019 uit bedrijf genomen. Deze voldeed niet meer aan de eisen die gelden voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid, waardoor er capaciteitstekort is ontstaan. De samenwerking geldt voorlopig voor één jaar en gaat in vanaf dinsdag 1 december.  

Totdat de slibvergisting in Echten is vervangen, moesten we op zoek naar alternatieve locaties. Dat vonden we in eerste instantie bij het waterschap Noorderzijlvest en incidenteel bij het waterschap Vechtstromen. ‘Buurtwaterschap’ Vallei en Veluwe biedt nu uitkomst door het aanbieden van extra capaciteit op hun slibgistingsinstallatie in Elburg.  

Waarom vergisten zuiveringsslib 

tankwagen slibtransport

Bij de biologische zuivering van rioolwater ontstaat slib als gevolg van groei van bacteriën die de verontreinigingen afbreken. De afzet van dit slib is een grote kostenpost voor waterschappen. Om de kosten te beperken en duurzaam te werken, vergisten we het slib normaal gesproken op drie rioolwaterzuiveringen: in Deventer, Zwolle en Echten. Hierbij komt biogas vrij dat door een gasmotor/generator wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Dit wordt vervolgens gebruikt voor het eigen verbruik van energie en warmte op de rioolwaterzuivering. Het resterende slib wordt ontwaterd, getransporteerd en biologisch gecomposteerd. Het slib wordt vervolgens verder gedroogd en afgevoerd naar bijvoorbeeld verbrandingsinstallaties om wederom energie op te wekken.